Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Postup instalace v PDF ke stažení zde.

Pro výstavbu a rekonstrukci zhlaví kanalizačních šachet, uličních vpustí a vstupů do komor nabízíme moderní systém plastových vyrovnávacích a roznášecích prvků. Systém Aquion TVRT pomáhá prodlužovat životnost těchto prvků v komunikacích za současného snížení nákladů a zrychlení výstavby a oprav, eliminuje známé příčiny poruch související s ukládáním na beton nebo do betonu a zajišťuje správnou výšku, sklon a založení zhlaví šachet a uličních vpustí. Plastové prvky jsou vhodné jak pro plastové tak pro betonové vstupní a inspekční šachty. Součástí systému jsou vyrovnávací prstence, vodící prstence pro samonivelační poklopy, roznašecí kónusy, speciální adaptéry a poklopy.

Pro instalaci prvků systému TVRT při rekonstrukci uliční vpusti potřebujete následující materiál:

-          Vhodně zvolené prvky ze systému Aquion TVRT

-          Nafukovací bednění PU-TS ze systému Aquion TVRT či jiné bednění (např. pěnové) pro ochranu šachty

-          Rychletvrdnoucí cementovou směs a vodu

-          (např. kanalizační maltovou směs Ergelit, cementové malty Ceresit apod.)

-          Trvale pružný těsnící tmel

-          (asfaltokaučukový, nebo polymerový) – doporučujeme MS Unifix, či Soudaseal 235SF)

Následující postup byl proveden na uliční vpusti v ulici Rudolfa Havelky v Jihlavě (2. 6. 2016) – přibližné souřadnice: 49°24'18.4"N 15°35'09.5"E

Průměr betonových skruží rekonstruované vpusti je 450 mm. Rozměr čtvercového rámu na poklop je 610 mm a rozměr poklopu 510 mm. Pro opravu vpusti byly zvoleny prvky: T1K 500/9/22 – prstenec pro vyrovnání sklonu o vnitřním průměru 500 mm a sklonem 9-22 mm, T1 500/100 – vyrovnávací prstenec pro rektifikaci usazení vpustí a podpůrná struktura pro adaptéry, dále adaptér TX 765/500 pro přizpůsobení výšky na prstenci T1 500/100 a nakonec čtvercový podkladní prvek T6 IT 5050.15-50 s vnitřním rozměrem 500/500 mm.

 1) Uliční vpusť před opravou

AQ tvrt1

2) Kolem vozovky vykopejte, nebo vyřežte povrch vozovky tak, aby bylo možné odstranit trhliny a propadliny. Z vrchu těla šachty pak odstraňte všechny poškozené části šachty.

AQ tvrt2

3) Změřte rozměry šachty a výšku od vrchní části šachty po vozovku pro správnou volbu prstenců a rámu pro vpust.

AQ tvrt3

4) Připravte si zvolené prstence poblíž rekonstruované vpusti.

AQ tvrt4

5) Do tělesa vpusti umístěte nafukovací bednění PU-TS z naší nabídky, či jiné těsnění, aby byla spodní část vpusti chráněna a spoje plynule navazovaly.

AQ tvrt5

6) Položte na vpust všechny vybrané prstence, včetně rámu na poklop. Zatím nelepte tmelem.

AQ tvrt6

7) Vodováhou kontrolujte výšku a sklon prvků, které musí souhlasit s výškou a sklonem vozovky. Pokud se nedaří zhlaví vyrovnat, je lepší mít rám níže, než výše v porovnání s vozovkou.

AQ tvrt7

8) Pro vyrovnání většího sklonu je vhodné použít i běžné stavební montážní klíny (při této instalaci byl použit klín značky HardHead).

AQ tvrt8

9) Doporučujeme Vám po zkušební aplikaci prvků, kdy sklon a výška souhlasí s vozovkou, nakreslit čáru na jednotlivé prvky. Čára zaručí, že jste šikmé vyrovnávací prvky aplikovali správně a urychlí Vám práci.

AQ tvrt9

10) Následně připravíme rychle tuhnoucí hmotu, která vyplní díry a praskliny tělesa vpusti a vytvoří rovnou podkladní vrstvu.

AQ tvrt10

11) Při zalévání rychle tuhnoucí hmotou může již být položen první základový prstenec (vyrovnaný např. klíny), který bude posléze sloužit jako základ pro aplikaci dalších prvků.

AQ tvrt11

12) Následně použijte tmel pro správné těsné spoje a při aplikaci je stlačte tak, aby těsnící hmota vytvořila velmi tenkou spojovací vrstvu mezi prstenci.

AQ tvrt12

13) Posléze aplikujte další prstence a nakonec rám. Vše důkladně stlačte, aby byly spoje těsné a správně chránily proti průsakům vody.

AQ tvrt13

14) Jako poslední položte vhodný rám vpusti (prvky systému TVRT jsou kompatibilní i s litinovými rámy), který také přilepte trvale pružným tmelem a stlačte pro těsnost spojů. Poté odstraňte nafukovací bednění.

AQ tvrt14

15) Uliční vpust by měla vypadat podobně jako na obrázku, všechny spoje krásně navazují a těsní. Vpust na obrázku je připravena pro aplikaci poklopu a finální úpravu vozovky v jejím okolí, tj. zhutnění a následné obnovení povrchu vozovky pomocí studené směsi či horkého asfaltu.

AQ tvrt15

 

Opravená uliční vpust je nyní připravena na svou hlavní funkci a také na pojíždění vozidly. O tom, jak uliční vpust vypadá dnes, se můžete přesvědčit na vlastní oči na výše zmíněné souřadnici.

Postup instalace v PDF ke stažení zde.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz