Zadavatel:        Obec Smilovice
Zhotovitel:       Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:           2006
Invest. náklady:  39 mil. Kč

V roce 2006 započali práce na projektové dokumentaci stupně DUR, DSP a DPS pro výstavbu vodovodu, tlakové kanalizace a ČOV v obci Smilovice. Kapacita ČOV je 1000 EO. Tlaková kanalizace má celkovou délku 9,3 km. Celková délka vodovodních řadů je 10,3 km. Obě sítě jsou umístěné v sdruženém výkopu. Kromě jiných složitých situací musel projektant řešit křížení s tělesem Českých drah a.s. vzhledem ke stanoveným podmínkám provozovatele.

IMG 20210219 161926vodovod

kanalizace