siteflow2.jpg

Problémy SiteFlow projektování

Exporty

Exportujeme výkopové práci, šachetní dan, vytyčovací body atd

Rychlé zapracování změn

Zapracování změn do modelu je rychlejší než do výkresů

Příjemnější a rychlejší práce

Díky tomu, že program sami používáme k projektování, pracujeme na co nejjdnodušším ovládání

Výkresy situací podélných profilů plně uživatelsky nastavitelné

Vzhled generovaných výkresů – situací a podélných profilů – si můžete nastavit podle svých potřeb

DMT, polygony, topologie

Používáte současně digitální model terénu, model polygonů – pozemků a model topologie sítě

Poznejte Aquion SiteFlow

Software pro projektanty navrhující zejména inženýrské sítě či vodohospodářské stavby