Být dobře zajištěn v případě vzniku krize znamená, že se s krizí dobře vypořádám a nedotkne se mně, že nejsem připraven. Většina z nás je vždy připravena na minulou krizi, podle mého názoru je důležité být připraven i na tu budoucí. Jednou z otázek za podobné pandemie jako nyní, kdy se s ní naše zdravotnictví dobře vypořádává, je zajištění dobré dezinfekce povrchů v nemocnicích a účinná dekontaminace trvalých ochranných obleků a ochranných pomůcek včetně vozidel a dalšího. Vždy je v okamžiku krize přínosem nemuset se spoléhat na dodávky z okolí. A účinný dezinfekční prostředek může v takovém případě pomoci.  Generátory směsných oxidantů Aquion MIOX produkují velmi účinný roztok dezinfekce na bázi chlornanu sodného a peroxidu vodíku a současně zajišťují nezávislost na dodavatelích chemikálií.

Směsné oxidanty vyráběné technologií Aquion MIOX mají vysoký dezinfekční účinek, jsou vyráběny z chloridu sodného, vody a elektrické energie a představují velmi účinný roztok, který obsahuje chlornan sodný a peroxid vodíku.  Generátory směsných oxidantů anebo chlornanu sodného Aquion MIOX jsou provozně ověřené, spolehlivé a bezpečné. Pro použití pro dezinfekci povrchů doporučujeme využít směsné oxidanty, které mají lepší vlastnosti než roztok chlornanu sodného. Výroba roztoku v místě použití znamená snížení závislosti na externích dodavatelích chemikálií a dezinfekčních prostředků, což může být v kritických chvílích rozhodující pro zajištění dezinfekce povrchů ve zdravotních zařízeních. Vyrobené směsné oxidanty mohou být použity také pro eliminaci Legionelly z rozvodů TUV, k dezinfekci a hygienickému zabezpečení vyčištěných infekčních odpadních vod, k dezinfekci a hygienickému zabezpečení vody v rehabilitačních bazénech a vířivkách nebo pro zajištění sterility v otevřených chladících okruzích.

Pro využití v menších zařízeních je k dispozici generátor Aquion MIOX ZUNI s kapacitou 0,9 kg směsných oxidantů za den (v ekvivalentu volného aktivního chloru). Vyrobený roztok je v koncentraci cca 4 g/l roztoku. Je to proto, aby zařízení a vyrobený roztok nebylo klasifikováno jako nebezpečné. V případě, že je předpokládaná spotřeba oxidantu vyšší, dodáváme generátory s kapacitou od 6,8 kg/den až po 450 kg/den směsných oxidantů, u chlornanu sodného je kapacita vyšší.

Generátory tak mohou pomáhat s běžnou činností, a pokud budou mít dostatečnou kapacitu, mohou se využít v okamžiku krize. A to může být buď nedostatek dezinfekce na trhu nebo vznik rezistence na dodávanou dezinfekci a potřeba ji vyměnit za něco jiného, účinného.

Projekt instalace malého zařízení https://www.aquion.cz/produkty/2-dezinfekce-vody/430-instalace-zarizeni-aquion-miox-zuni-pro-dezinfekci-a-hygienicke-zabezpeceni-pitne-vody-pro-vyznamneho-firemniho-zakaznika-ve-stredoceskem-kraji

Velké zařízení : https://www.aquion.cz/produkty/2-dezinfekce-vody/394-velke-generatory-chlornanu-sodneho-a-smesnych-oxidantu

Přehled: https://www.aquion.cz/produkty/2-dezinfekce-vody/109-pehled-dodavane-technologie

Vieo s českým překladem: https://www.youtube.com/watch?v=Xet_eML7JPE&t=17s

Pozn. Doporučení WHO je použít 0,5% roztok chlornanu sodného (ekvivalent 5 000 ppm) pro dezinfekci ploch v domácnostech a zdravotních zařízeních.dezinfekce vody nemocnice