Využijte našich dlouholetých zkušeností s tvorbou generelů zásobování vodou a odvodnění měst. Využijte současně našich zkušeností s projektováním vodohospodářských staveb. Využijte schopností vedoucího týmu postulovat budoucí rozvoj. Potřebujete také vyřešit stávající problémy s nedostatečnou kapacitou odvodnění, vytékání vod z kanalizace na povrch území či jiné problémy

 • Jak zajistit dobrý budoucí rozvoj vodohospodářské infrastruktury tak, aby její rozvoj co nejvíce přispěl k rozvoji města?
 • Jak postulovat vývoj města či obce v budoucnu?
 • Jak se při tom správně rozhodnout?
 • Jak správně investovat? 
Využijte našich více než 20tiletých zkušeností v oblasti projektování. Můžete se podívat na to, co jsme naprojektovali.

 • Potřebujete naprojektovat stavby technické infastruktury, zejména vodovodů, kanalizací a povrchového odvodnění, ale i dalších trubních systému a vodohospodářské stavby, nebo zpracovat povodňové plány, provozní řády, kanalizační řády, manipulační řády apod.?
 • Potřebujete zjistit příčiny proč voda neteče jak má?
Využijte systém Aquion TVRT k ukládání a rektifikaci všech objektů v ulicích města.

 • Chtěli byste mít pozemní komunikace ve vašem městě v dobrém stavu, které se nerozpadají okolo poklopu a vpustí?
 • Je dobré ušetřit energii, čas a peníze na opravách těchto objektů?
 • Co kdyby to u nás vypadalo lépe než ve Švýcarsku?

Využijte dodávky systému AquiCare pro výrobu oxidantů v místě pouižtí elektrolýzou ze soli, vody a energie.

 • Jak vylepšit kvalitu vody dodávané z veřejného vodovodu?
 • Jak vylepšit kvalitu vody v bazénech a wellness a zároveň zlepšit kvalitu vzduchu nad hladinou?
 • Jak zajistit hygienickou nezávadnost vody v bazénech?  
 • Jak prodloužit životnost konstrukcí v bazénové hale?
 • Jak snížit provozní náklady a jak eliminovat otázky spojené s riziky spojené s nakládáním s nebezpečnými chemikáliemi a snížit náklady na BOZP?

Využijte našich dlouholetých zkušeností. Systém Aquion QBH má inovativní řešení pro větší využití kapacity, snadnější a rychlejší montáž, prodloužení životnosti, u snadnění čištění: Systém je vhodný pro aplikace všech velikostí a při správném krytí je možné ho pojíždět. Základním prvkem je krychle o hraně 400 mm, což zvyšuje variabilitu vsakovacích konstrukcí.
 • Máte vhodné podmínky pro vsakování srážkových vod?
 • Rádi byste měli vsakovací systém s co nejvyšší životností a se snadnějším čištěním?
 • Potřebujete vsakovací systém správně navrhnout?