ONLINE VODOVOD

Potřebujete zvyšovat efektivitu provozu vodovodu a hledáte cesty jak dále snížit provozní náklady vodovodu? Řešením Je SiteFlow® Vodovod Online.

Online Vodovod představuje platformu SiteFlow® sledující nejmodernější trendy řízení vodovodních sítí. Online v reálném čase sledujeme aktuální stav objektů a hydraulických parametrů na síti. Výpočetní simulační model SiteFlow® je přímo propojený s centrálním dispečerským systémem vodovodu. Základní prvek tvoří kalibrovaný simulační model vodovodu v SiteFlow®. Proměnné okrajové podmínky reprezentují časové řady ze vzdálených měřících stanic na sítí předávané přes dispečink provozovatele. Formát předávaných dat mezi Online Vodovodem a dispečinkem je navržený dle potřeb uživatele. Konkrétní propojení řešíme uživatelským přizpůsobením.

Varianty použití na základě minulých nebo aktuálních dat ze sítě

Sledování historických událostí

Sledování aktuálního stavu

Předpověď blízké buducnosti (24 hod)

Zobrazování historických události načtením časových řad z archivní databáze.

Sledování aktuálního stavu a předpověď pomocí aktuálních dat z měření a záznamu manipulací s uzávěry na síti. K tomu jsou využitelné všechny funkce programu pro zobrazování aktuálních parametrů, např. velikosti odběrů apod.

Online Vodovod nabízí možnost upřesňovat kalibraci simulačního modelu dle nových informací nebo změn v GIS modelu.

V oblasti řízení je významné zaznamenávání manipulací na síti a kontrola dodržení plánu manipulací.

Oznamování kritických stavů vodovodu pomocí uživatelsky nastavitelných alarmů k libovolným místům na sítí

Alarm

Varování

Oznámení

Díky předpovědi je dispečer schopný předejít kritickým stavům na síti v blízké budoucnosti.


Pro Online Vodovod jsou doporučené tyto doplňkové moduly

WMS – webové mapové služby

Online připojení k veřejným mapovým službám

Bezplatný přístup k široké škále tematických map

Polygony – interaktivní katastrální mapa

Propojení s podélným profilem

Analýza vztahu parcela vs. síť