Podrobná majetková evidence je základem pro dobré plánování obnovy vodohospodářské a další infrastruktury. Současně může být také i základem pro finanční plánování. Ideálně potřebujeme, aby veškerá infrastruktura, a to do potřebných detailů, byla evidována v jednom informačním systému. Tento informační systém pak může pomáhat tvořit plány obnovy, plány financování obnovy a porovnávat výšky odpisů se stávajícími potřebami financování obnovy. A hlavně, umožní vám to dobře sledovat stav jednotlivých částí své infrastruktury. K objektu nebo jeho části si můžete připojit veškeré další informace potřebné pro hodnocení jeho stavu. Z hodnocení stavu pak vychází plánování obnovy. Proto potřebujeme další informace o poruchách jednotlivých prvků infrastruktury, o provedených destruktivních a nedestruktivních zkouškách a další informace.

eVaK můžete použít pro podrobnou evidenci majetku a pro podrobné hodnocení stavu jednotlivých prvků infrastruktury.


S programem eVaK si usnadníte život a ušetříte práci při sestavování majetkové a provozní evidence, plánů obnovy, při evidenci služebostí a dalších agend

Máte možnost vidět u jednotlivých částí infrastruktury také další informace, které pomáhají hodnotit stav tohoto prvku infrastruktury, ať se jedná o poruchy, preventivní činnosti či prováděné zkoušky? Nebo pokud jste větší provozovatel či vlastník, máte možnost si tyto provozní údaje do systému pro podrobnou majetkovou evidenci připojit? Pokusy použít pro tyto účely GIS se ukazují jako náročné na postup zpracování a zejména na čas uživatelů. I když je to možné. Použít pro tyto účely to, co používáme zdarma pro předání majetkové a provozní evidence na vodoprávní úřady, se na tyto účely nehodí. A tabulky v Excelu jsou sice vynikající, ovšem u větší a velké infrastruktury to opět vyžaduje dostatek času. Nakonec i u malých vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací postrádá řešení v Excelu ten správný komfort. Pouhá ekonomická evidence majetku je také málo postačující, chybějí  technické informace a možnost plánování obnovy. Používáte software, který v sobě spojuje technické, vodohospodářské a ekonomické prvky?

eVaK umožňuje načítat data z externích databází, tzv. primárních informačních systémů a tato data využít například pro tvorbu plánů financování obnovy a tvorbu plánů obnovy.

eVaK umožňuje efektivně zhodnotit stav prvků infrastruktury na základě zadaných dat rizikových faktorů. Základní rizikové faktory jsou životnost, poruchovost, využití kapacity a  vliv na kvalitu vody. U potrubí je možnost využít až 17 různých rizikových faktorů, včetně výčtových. Složitosti se nemusíte bát. Buď jednorázově nastavíte převodní můstek z ostatních aplikací anebo využijete vnitřních agend eVaKu. Nákup eVaKu představuje investici, která se tím rychleji zhodnotí, čím více eVaK využijete. Můžete samozřejmě využít i dalších částí eVaKu, jako je Export majetkové a provozní evidence pro vodoprávní úřad, export výkazu VH08b 01 nebo dokonce i zpracování kalkulace a výpočtu ceny vodného a stočného.

Riziková analýza vodovodních řadů
Riziková analýza vodovodních řadů

Díky dobrému a přehlednému uživatelskému prostředí s rozsáhlými možnostmi třídění a filtrování dat se s eVaKem dobře a rychle pracuje. Často postačí krátké úvodní zaškolení a uživatel je schopen plnohodnotně pracovat. Díky účinnosti eVaKu si tak můžete podstatně zkrátit čas nutný pro zpracování majetkové a provozní evidence. Čas vám ušetří i to, že můžete eVaK napojit na váš geografický informační systém a data o potrubí z GISu do eVaKu importovat na základě jednorázového nastavení importu. Část práce také eVaK udělá za vás, například ocenění majetku nebo výpočty souhrnů trubního materiálu provede eVaK za vás.

Přístup k datům je možné nastavit podle potřeby, uživatelská práva je možné definovat až na jednotlivé objekty. To využijí především správci databáze z řad větších provozovatelů a vlastníků, kdy je možné nastavit, že za doplňování a úpravy dat například velké čistírny odpadních vod je zodpovědný jeden určitý pracovník. Obdobně je možné nastavit i přístup do jednotlivých agend.

Program eVaK představuje šikovné řešení, který vám usnadní život a ušetří hodně času a starostí. V jiných systémech se tak příjemně nepracuje a stojí to čas navíc.

Pro databázi eVaKu potřebujete databázový server MS SQL Server 2012 nebo vyšší,  pro klientskou aplikaci eVaKu  postačí běžný kancelářský počítač s aktualizovaným a podporovaným operačním systémem MS Windows propojený počítačovou sítí se serverem, na kterém je nainstalován databázový server a databáze eVaKu.

Další informace o eVaku