QuadraBlok 400

Blok základní bez kanala

Blok základní bez kanala

Blok s koncovou stěnou bez kanala

Blok s koncovou stěnou bez kanala

Blok s koncovou stěnou s kanalem

Blok s koncovou stěnou s kanalem

Technické údaje QuadraBlok 400
  Materiál 
  Užitečný objem   Rozměry (LxBxH)  Nominální objem  Připojení  Nominální nosnost
 Polypropylen (PP),nový materiál,
100%recyklovatelný Polypropylen (PP), nový materiál, 100% recyklovatelný
 96%  400 x 400 x 400 mm  64 litrů  DN 110-400  SLW 60*
RStO-12 Bk 0,3/1,0

 * Instalační předpisy týkající se zatížení, minimálního krytí, maximálního krytí, maximální hloubky základu a výšky konstrukce musí být dodrženy podle konkrétního projektu.

Vlastnosti QuadraBlok 400

 • Jednodílný blok pro snadnou manipulaci a instalaci, bez montáže více prvků na staveništi
 • Ve výrobě integrovaný sedimentační proplachovací kanál pro zlepšení vsakování a snížení zanášení. Proplachovací kanál snižuje četnost kompletního čištění vsakovacích ploch jako například u vsakovacích příkopů s vsakovacími šachtami.
 • Hladká uzavřená spodní část bloku pro odstraňování sedimentu vysokotlakým proplachem
 • Integrované odvzdušňovací a zavzdušňovací kanály pro maximální využití objemu. Výsledkem je až o 10 % více využitelného objemu.
 • Integrované vyprazdňovací kanály pro maximální využití objemu. Výsledkem je až o 10 % více využitelného objemu.
 • Velká kontaktní plocha 28 % plochy strany bloku pro vysokou stabilitu a nízké sedání v podloží nasyceném vodou
 • Extrémně stabilní (SLW 60) pro vysoké statické a dopravní zatížení
 • Velký užitečný objem (96 %) snižuje nároky na instalační prostor
 • Jakékoli rozměry výkopu délka x šířka x výška v rastru 400 mm
 • Ideální pro lineární odvodnění pomocí příkopů mna okrajích komunikace

Vsakovací tunel Quadra


aquion_tunel.pngtunel_použiti.png

Technické údaje vsakovací tunel Aquion Quadra

Možnost připojení potrubímDN 110/160/200/315

 Materiál   Ztížení   Krytí Vsakovací plocha 
 Polypropylenový (PP) recyklát  Nákladní automobil 7,5 t při krytí 1 m   0,8 – 1,5 m   64 % (včetně okolního obsypu)

 Rozměry  D x Š x V
 Tunelu  1150 mm x 750 mm x  500 mm
 Koncová stěna  50 x 750 x 500 mm
 Geotextilie  200 g/m2 GRK 3

Vlastnosti

 • Nejlevnější řešení na m³
 • Únosnost NV 7,5 t při krytí 1 m
 • Objem 333 litrů (užitečný 98 %)

Vsakovací tunel Aquion Quadra nabízí nejlevnější možnost decentralizovaného vsakování srážkové vody. Velký objem pro srážkovou vodu 333 litrů na prvek a velká vsakovací plocha 64 % (bráno k celému výkopu a obsypu) dělají z tohoto řešení nejvýhodnější a současně nejlevnější řešení na m3  užitečného objemu.

Vsakovací tunel je osazen dvěma koncovými stěnami v jedné řadě, geotextilie jako vodopropustné separační rouno, které úplně obaluje vsakovací tunel a odvzdušnění. Instalace je díky madlům na přenášení a nekomplikovanému připojení jednoduchá. Chcete-li vytvořit požadovaný objem pro vsakování, spojíte několik tunelů dohromady. Pokládka se provádí na vyrovnanou a zhutněnou pískovou podkladní vrstvu. Drenážní desky HeitkerDrain


HeitkerDrain.pngdrenazni_panely.png
 • tlakově stabilní
 • velký úložný objem
 • vysoký odvodňovací výkon

Drenážní panely HeitkerDrain představují účinné odvodnění, enormní tlakovou stabilitu, vysoký odvodňovací výkon a velký skladovací objem. Panely nabízejí různá řešení a používají se pro všechny problémy s odvodněním v soukromých, komerčních a komunálních oblastech. Používají se také k odvodnění dopravních ploch nebo sportovních ploch, jako jsou: Fotbalová hřiště, golfová hřiště, jezdecké areály atd. Speciální konstrukce a geotextilie zajišťují bezpečný odvod vody a maximální odolnost. Jsou vhodné i pro použití na zídkách nebo násypech a pro odvádění svahových odtokových vod.

Vlastnosti HeitkerDrain:

 • extrémně odolná proti tlaku (60 t/m²)
 • velký skladovací objem (94 %), 47 l/m²
 • vysoký odvodňovací výkon (6442 mm² průřez odtoku na 400 mm širokou stranu)
 • nízká hmotnost (0,48 kg)
 • libovolné rozměry v rastru 400 x 400 x 50 mm
 • jednoduché připojení zástrčkou
 • pro horizontální a vertikální derivace

Filtrační šachta

filtrační šachta

 

Technické údaje Aquion Filtrační šachta

 Materiál   Výškové přesazení  Objem  Poklop
Polypropylen (PP)  PE roura 2 m ke zkrácení  125 mm při DN 110, 175 mm při DN 160  9 L  DN 315 pro konec roury KG, průměr 350 mm

 

 Parametry šachty    Výška  Hmotnost
 QBH SF 315   570 mm  6 kg

- Pro plochy do 300 m²

- Variantní možnosti připojení

- Nejnižší ztráta výšky

- Stabilní filtrační koš  objemu 9 l, s integrovaným lapačem jemných částic

 - Pevný poklop

Rozsah dodávky:

 • Rozměrově stabilní filtrační šachta vyrobená vstřikováním, DN 315
 • Stabilní filtrační koš vyrobený vstřikováním, velikost oka 1 mm
 • Držák pro vytahování filtračního koše 2 m (lze zkrátit) včetně nerezových šroubů
 • Stabilní, silnostěnné víko s protiskluzovými terči


Odvzdušnění

entlufter


Technická data odvzdunění DN 110 mm  

 Materiál  Napojení  Rozměry Hmotnost 
 Polypropylen (PP)  DN 110  Průměr 145 mm, výška 280 mm  0,4 kg

Vlastnosti

- Jednodílná a silnostěnná konstrukce,

- Stabilní a nerozbitný,

- Integrovaná zábrana pro malá zvířata

Aby bylo možné vsakovací zařízení zcela zaplnit, je vsakovací zařízení vybaveno na protější straně proti vtoku odvzdušněním. Dbejte na to, aby nouzový přeliv byl nainstalován hlouběji, než je přítok do vsakovacího zařízení tak, aby v případě přetížení systému voda vytékala bezpečnostním přelivem, a ne se svislého okapního svodu upevněného na zdi stavby a aby tak nedocházelo tak k zamokření stavební konstrukce. Potrubí směrem k odvzdušnění musí bsýt stoupající.


Ke stažení
Katalog Aquion QuadraBlok

Katalog prvků systému AQUION QBH

Instalace prvků systému AQUION QBH