Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Při práci na projektu inženýrské sítě, ať už trubní nebo kabelové, je potřeba, aby se místa křížení zobrazovala nejen v situaci, kde se trasy těchto sítí kříží, ale i v podélném profilu.

Místo křížení se při úpravě projektované sítě v trase nebo niveletě automaticky aktualizuje. To přispívá k urychlení práce při projektování a zajišťuje stále správnou polohu křížených sítí ve výkresech podélných profilů. V náhledu výkresu podélného profilu se navíc zobrazují informace o vzdálenosti mezi projektovanou a kříženou trubkou.

TIP: Při práci na projektech je dobré, mít v modelu všechny inženýrské sítě, které se mohou teoreticky křížit s projektovanou sítí přesně specifikované tzn. hloubku a DN.

 

Legenda:

Projektované sítě:

  • Červená - jednotná kanalizace
  • Modrá - vodovod
  • Tmavě zelená - dešťová kanalizace

Převzaté sítě:

  • Žlutá – plynovod
  • Světle zelená – rozvody NN
  • Fialová – nové veřejné osvětlení
  • Zelená tenká – telekomunikační kabely

Nezobrazeno, vypnuto: původní vodovod a jednotná kanalizace, původní veřejné osvětlení, u všech modelů jsou vypnuté popisky. Vypnuto zobrazení digitálního modelu terénu a podkladních DXF výkresů. Z WMS zapnuta orto-foto mapa.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz