Zadavatel:     Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Slovensko

Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7;
Termín:        10/2011-02/2012

V první části projektu jsme simulačním modelem posoudili stávající jednotnou stokovou síť v Tatranské Lomnici, zjistili příčiny vytékání vody na povrch ve spodní části obce a navrhli několik variant řešení: odlehčení do Hlbokého potoka z různých míst a výstavbu přeložky kanalizace v části Čukotka, která nahradí stávající kanalizaci v nedostatečném sklonu. Následně jsme vypracovali jednostupňový projekt ve stupni DUR a DSP přeložky potrubí v délce 950 km. Přeložka je zakončená plastovou odlehčovací komorou s vyústěním do recipientu a napojením na pokračování kanalizace na ČOV areálu kempu FICC.

Posouzení kanalizace Tatranská Lomnica