Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Cílem provozovatele vodního hospodářství elektráren a tepláren s uzavřenými okruhy s otevřenými chladícími věžemi je eliminovat za co nejnižších nákladů co nejspolehlivěji nárůsty mikroorganismů na plochách konstrukce, ideálně docílit co nejvyšší sterility vody v okruhu. Současně je vhodné, pokud chemikálie používané pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody byly dostupné za co nejnižších nákladů a nebyly tak škodlivé životnímu prostředí, jako jsou sloučeniny bromu nebo organické sloučeniny.

V následujích odstavcích se můžete podívat na již realizované projekty v Americe.

 

Projekt: Chladící věže v Chicagu

Charakteristika:

  • Konverze z chlornanu sodného a isothiazolinu
  • Recirkulace 7 500 m3/den
  • pH chladící vody 8,9 – 9,1 (neřízené)
  • Příprava vody1500 m3/den
  • Odpouštění 570 m3/den vody

 

 

 

Před

(Dvojitý biocidní program)

Po

(Směsné oxidanty)

Aerobní Bactérie

Průměrně 10 000 CFU/ml  s koncentrací baktérií na povrchu 100,000 - 500,000 CFU/ml

Úplná sterilita (< 100 CFU/ml), dokonce

při pH 9.1

Tvorba biofilmu a řasy

Biofilm a řasy v nádržích chladící vody a biofilm na povrchu chladících konstrukcí

Během 2 týdnů odstraněn biofilm a řasy z nádrží. Není nutné používat terbutylazin pro šokovou dezinfekci.

Dávka

22 litrů chlornanu sodného denně plus 30 litrů isothiazolinu 2x týdně

8 kg/den FAC (volný aktivní chlór), se zbytkovým volným aktivním chlórem 0,6-0,7  mg/l

Usazování a koroze

Použití fosfonátu a polymeru pro prevenci usazování. Použití Azolu na ochranu měděných povrchů tepelných výměníků

Bez výskytu usazování, koroze nebo nutnosti preventivních programů

Průhlednost vody

Občas zakalená voda díky povrchově aktivním vlastnostem biocidu

Křišťálově průhledná voda v nádrži

Bezpečnost

14 250 kg chemikálií ročně

Není nutné používat nebezpečných chemikálií – surovinou je sůl

Skládkování

51 sudů na chemikálie ročně

Není vyžadováno

Návratnost

---

Návratnost za 11-18 měsíců

 

 

Projekt: Chladící věže v Kalifornii

Charakteristika:

  • Konverze z glutaraldehydu a hydantoinu
  • Kapacita 700 chladících tun denně
  • pH chladící vody 8,4 – 8,6 (řízeno pomocí H2SO4)

 

 

Před

(Duální Biocidní program)

Po

(Směsné oxidanty)

Počet aerobních baktérií

Výkyvy až k > 1 000 CFU/mL

Kompletní sterilita (< 100 CFU/mL)

Usazování & růst řas

 Akumulace biofilmu na povrchu a růst řas v nádrži

Odstranění biofilmu, řas a doprovodného usazování kotelního kamene, není potřeba šokového dávkování terbutylazinu

Zbytková dezinfekce

0,2-0,3 volného halogenu

0,5 mg/l FAC

Scaling and Corrosion

Použití organického polymeru pro prevenci usazování kotelního kamene, použití azolu pro prevenci koroze

Sníženo usazování kotelního kamene, normální korozní rychlosti, bez vlivu na preventivní program. Změna na preventivní aplikaci anorganického přípravku pro prevenci koroze po odstranění úpravy pH.

Zákal vody

Občas zakalená voda díky povrchově aktivním vlastnostem biocidu

Křišťálově průhledná voda v nádrži

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz