Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

  • Lepší dezinfekce

Směsné oxidanty mají mnohem vyšší inaktivační účinnost na širší spektrum mikroorganismů než běžné technologie na bázi chlóru. Je tedy snížené riziko nákaz, epidemií a nemocí s vodou spojených.

  • Bezpečnost

Manipulace s MIOXem nevyžaduje žádné zvláštní bezpečnostní opatření, školení o bezpečnosti personálu ani nákladné zabezpečené skladování. Vše co je potřeba z hlediska životního prostředí je dodávka kvalitní kamenné soli (NaCl), ze které se na místě vyrábí dezinfekce v požadovaném množství a koncentraci pro přímé použití.

  • Technologie MIOX vyrábí příjemnou, bezpečnou, zdravou a křišťálově čistou vodu v plaveckých bazénech

Není potřeba šokové chlorace - přechlorování

Jelikož dezinfekcí směsnými oxidanty nevznikají di- a trichloraminy a další nežádoucí sloučeniny chlóru, nedochází ani k problémům s kvalitou ovzduší v bazénu působením těchto látek. Navíc není potřeba přechlorovávat vodu v bazénu, aby se chloraminy a jiné sloučeniny chlóru odstranily, neboť chlorace na bodu zlomu se objevuje bez přidání nadbytečných chemikálií do bazénu.

  • Jemnější k plavcům

Nevzniká zápach po chlóru ve vzduchu, nedochází k pálení očí a podráždění kůže. Plavci také říkají, že voda dokonce přináší pocit osvěžené pokožky a zdravějších vlasů.

  • Snížená koroze

Nedochází k úniku plynných sloučenin chlóru, což snižuje škody způsobené korozí na zařízení.

  • Bez biofilmu a řas

Sliz, baktérie a řasy jsou eliminovány z bazénových povrchů, je zamezeno jejich opětovnému růstu a voda v bazénu je tak křišťálově čistá.

  • Jednodušší obsluha

Spotřeba chemikálií pro korekci pH a celkové alkality je redukována, neboť pH roztoku MIOXu není tak zásadité jako u chlornanu sodného ani tak kyselé jako plynný chlór nebo tablety pro úpravu bazénové vody. Voda v bazénu nemusí být upouštěna nebo měněna, aby byly udrženy požadované maximální koncentrace sloučenin chlóru, a je také snížena míra akumulace celkových rozpuštěných látek.

použití směsných oxiantů na dezinfekci bazénové vody

Vylepšení kvality vody po aplikaci v bazénu v městě Miwa, Japonsko

srovnání alternativ dezinfekce vody

Porovnání různých typů dezinfekce bazénových vod

Reference

dezinfekce vody v bazénech ve světě

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz