Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Instalace jednotky MIOX na úpravně vody Limnice

dezinfekce vody pomocí směsných oxidantů

Kontakt
Miriam Kováčová
Tel: 353 240160

Instalace zařízení MIOX
Březen 2008

Původní použitá dezinfekce
Plynný chlór -  0,8 mg Cl2/l

Vydatnost zdroje
4 – 14 l.s-1

Popis lokality
Prameniště Limnice tvoří jímací zářezy a pramenní jímky ve svahu nad pravým břehem potoka Limnice. Voda je do úpravny přivedena sběrným potrubím z šesti pramenních jímek.

Způsob úpravy pitné vody

Úprava surové vody počíná koagulační filtrací. Do vody se dávkuje vápno (CaOH) následně polyaluminiumchlorid. Po vysrážení ve vodě nerozpustných sloučenin se vzniklé vločky zachytí na filtrech. Za filtrací se voda ještě alkalizuje vápnem.

Dezinfekce a hygienické zabezpečení vody

Dezinfekce vody se provádí kombinací ultrafialového záření a směsnými oxidanty chlóru vyráběnými dezinfekční technologií MIOX v místě použití. Instalován je automatický systémem SAL-40. Kapacita výroby chlóru tohoto zařízení je 1,8 kg Cl2/den.

Výsledek
Díky technologii MIOX je koncentrace chlóru v upravené vodě mnohonásobně nižší než tomu bylo dříve při vhánění plynného chlóru. Směsné oxidanty chlóru jsou stabilnější, zbytkový chlór má dlouhou dobu zdržení za malých dávek, což umožňuje  snížení původních dávek chlóru o 30 - 40%. Náklady na dezinfekci a hygienické zabezpečení vody jsou cca 1 hal/m3 upravené vody.

 

Další reference v ČR:
Aquion MIOX pro hotel Hilton
Instalace na úpravně vody Vysoká pec

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz