1. Poklopy

Poklopy třídy A15 se používají v dopravních plochách pro pěší nebo cyklistický provoz a v zelených plochách.

Poklopy třídy B125 se používají v komunikacích pro pěší a v pěších zónách a plochách pro parkování a stání osobních vozidel.

Poklopy třídy D400 se používají v dopravních komunikacích pro provoz a parkování osobních i nákladních vozidel.

 

2. Vodoměrné soupravy

Pro vodoměrnou šachtu Aquion Danwell dodáváme vodoměrnou soupravu dle požadavků provozovatele.

 

Na PE přípojkách světlosti PE 40 vodoměrnou sestavu tvoří (ve směru toku vody):

  • - přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem
  • - průchozí uzávěr (lze použít i kulový)
  • - převlečná matice 1“– pro vodoměr Qn=2,5 m3/hod
  • - vodoměr Qn = 2,5 m3/hod (DN 20, resp. 3/4“ stav. délky 190 mm), pro montáž vynechaná délka 195 mm
  • - převlečná matice 1“– pro vodoměr Qn = 2,5 m3/hod
  • - zpětná klapka
  • - průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)
  • - přechodka (spojka) na PE 40 mm
  • - Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky.

 

3. Velikost výkopu

Betonové šachty vyžadují velký výkop a mnoho plastových šachet vyžaduje rozšíření výkopu pro instalatéra, který šachtu napojuje na potrubí, tedy přibližně 60 cm navíc z jedné strany. U vodoměrné šachty Danwell je výkop jenom tak veliký, abychom do něj tuto šachtu postavili. Doporučujeme také na dno výkopu urovnat 10 cm vrstvu štěrku nebo štěrkopísku, případně položit tuto vrstvu na čtverec z geotextilie.

 

4. Kdo rozhoduje o typu vodoměrné šachty?

Vlastníkem vodoměrné šachty a soukromé části vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti. Ten také rozhoduje o tom, jaký typ vodoměrné šachty si nainstaluje. Vlastník vodovodu dodává do přípojky vodoměr, který je zase jeho vlastnictvím. Vodoměrná šachta musí umožňovat instalaci typu vodoměru, který dodává vlastník vodovodu. Za ostatní věci, jako je zamrznutí vodoměru, pak ručí majitel přípojky, který také hradí případné opravy poškození. To znamená, že ani vlastník, ani provozovatel nemá podle vyhlášky o vodovodech a kanalizacích co mluvit do typu vodoměrné šachty, kterou si chcete nainstalovat, pokud je kompatibilní s požadovaným typem vodoměru.

 

5. Vodoměrnou šachtu nebo vodoměr do nemovitosti?

Při rozhodování toho, zda si postavit vodoměrnou šachtu, nebo dát vodoměr do nemovitosti, vycházejte z toho, že vodoměr a okolní šroubení jsou nejcitlivější částí vaší vodovodní přípojky. Pokud chcete instalovat vodoměr do suterénu, nezapomeňte, že se často stává, že v zimním období dojde ve sklepě ke vniku mrazu (například pootevřeným okénkem), což vede k zamrznutí vodoměru. Pak může dojít k jeho prasknutí nebo prasknutí připojovacího šroubení. V případě zamrznutí vodoměru voda neteče a musíte přípojku složitě nahřívat. V případě prasknutí dojde k vytékání vody do sklepa hned nebo po rozmrznutí přípojky. V takovém případě může dojít i k velkým škodám. V případě, že se rozhodnete dát si vodoměr do sklepa, doporučujeme vybudovat šachtu s uzávěrem. To Vám umožní přípojku v případě zamrznutí rychle uzavřít mimo nemovitost a zabránit případným větším škodám.

 

6. Velkou nebo malou vodoměrnou šachtu?

Obecně je praktičtější šachta malá, která Vám umožní uzavřít vodu v přípojce rovnou z povrchu země. Pokud budete muset uzavřít vodu z důvodů opravy nebo prasknutí některého ze zařizovacích předmětů, nebudete muset lézt do šachty. Velké vodoměrné šachty jsou vhodné spíše pro připojení větších komerčních nebo průmyslových objektů a pro domovní přípojku je tedy vždy lepší dát přednost malé šachtě. Při výstavbě šachty také zvažte, jaká bude Vaše kondice a zdravotní stav v budoucnu. Na základě toho zvolte takový typ vodoměrné šachty, který tomu bude odpovídat. Z těchto hledisek Vám doporučujeme vodoměrnou šachtu Aquion Danwell.

7. Vypouštění vody z vodoměrných šachet

Vodoměrná souprava v šachtě Aquion Danwell je vybavena vypouštěcím ventilem, voda vyteče na dno šachty, které je otevřené. Pokud máte přípojku v plochém území a gravitačně není možné vodu zcela vypustit, můžete na zavzdušňovací//odvzdušňovací ventil připojit kompresor nebo pumpičku a stlačeným vzduchem vodu z přípojky vytlačit.  

Vhodné umístění vypouštěcího ventilu záleží na celkovém prostorovém uspořádání. Například pokud je objekt podsklepený, je výhodnější ho zabudovat do sklepa. Pak je možné vypustit v případě potřeby i část přípojky mezi vodoměrnou šachtou a ventilem.

 

8. Umístit vodoměr raději do sklepa či domu, nebo do vodoměrné šachty mimo nemovitost?

Obě řešení mají svá specifika.

Umístit vodoměr dovnitř domu v případě nepodsklepené nemovitosti bychom doporučili pouze v případě, že je možné vodoměr umístit do technických prostor (v žádném případě do prostor obývacích). Takové rozhodnutí Vám sníží náklady na umístění vodoměru, problémem je ovšem možnost zamrznutí vodoměru, což se často stává, pokud se ponechá otevřené větrání a přijdou rychlé mrazy. V případě poškození vodoměru nebo instalací okolo něho dojde i k úniku velkého množství vody do nemovitosti. V neposlední řadě, i když odečet vodoměru můžete provést samoodečtem, minimálně jednou za 5-6 let budete muset vpustit do svého domu montéra, který provede výměnu vodoměru.

Umístění vodoměru do vodoměrné šachty mimo dům má několik výhod. Šachta musí být zateplená, což eliminuje možnost zamrznutí vodoměru. Při výměně vodoměru ani při jeho odečtu nevstupuje personál vodárny do Vašeho domu. V případě, že dojde k prasknutí potrubí uvnitř nemovitosti a úniku vody, můžete uzavřít uzávěr ve vodoměrné šachtě bez toho, abyste se museli přiblížit k úniku uvnitř nemovitosti. Zavřít uzávěr vody tak může provést i pověřený laik zvenku domu a není nutné čekat na příjezd provozovatele vodovodu, který smí uzavřít hlavní přípojkový uzávěr. V případě porušení vodoměru a instalací okolo něj nedojde k zatopení Vašeho domu.
Pro provozovatele vodoměru má toto řešení přínos v podobě kratší doby potřebné pro výměnu vodoměru a standardního přístupu k vodoměru. Nemusíte se obávat vstupu montérů a odečítačů stavu vodoměru dovnitř vašeho domu.

 

9. Zateplení instalací ve velké vodoměrné šachtě

Doporučujeme před zimou zakrýt vodoměrnou soupravu a potrubí ve velké šachtě tepelnou izolací tak, aby ani za tuhé zimy nedošlo k promrznutí potrubí a vodoměru.

 

10. Jak tuhá může být zima

V minulém století se vyskytly čtyři opravdu tuhé zimy a to v letech:

 • 1929 (průměrná teplota - 5,2 °C, 6. nejstudenější zima za 240 let měření v Klementinu)
 • 1940 (- 5,2 °C, 7. nejstudenější)
 • 1947 (- 4,8 °C, 8. nejstudenější)
 • 1963 (- 4,8 °C, 9. nejstudenější)

Například v zimě 1928/29 dosáhly nejnižší teploty na celém území ČR - 28 až - 33 °C a místně i nižší a teploty trvaly tři měsíce, viz. VAŠKŮ, Z. (2015): Mrazivá zima 1928/29, Vesmír, 94, únor 2015, str. 96 - 98.