Čtyřtýdenní test vedený americkou firmou C&E Engineering Partners Inc. z Rhode Islandu, USA ve spolupráci s městem Westerny potvrdil, že roztok směsných oxidantů Aquion AquiCare způsobuje menší korozi než chlornan sodný. Výsledkem zkoušky bylo přímé porovnání ošetřených vzorků z vodního zdroje města Westerly dezinfikovaných v jednom případě směsnými oxidanty Aquion AquiCare a v druhém chlornanem sodným pro určení poměru korozivity a vzniku vedlejších produktů.

Každý týden bylo odebráno ze stejného vodního zdroje města Westerly 45 litrů (10 galonů) neošetřené vody a použito k testování. Pro namodelování stejných podmínek jako ve westerlyské městské vodovodní síti bylo upraveno pH vzorku přidáním hydroxidu draselného na pH 8.0 a také byly přidány polyfosforečnany pro inhibici koroze.

K testu koroze byly použity 3 typy kovových proužků: měděné (Cu), olověné (Pb) a měděné potažené z 50% cínovou a z 50% olověnou směsí pro simulaci kovových spojů ve vodovodním potrubí. Proužky byly uchyceny v bezpečně uzavřených litrových plastových láhvích s jedním litrem neupravené vody. Chování každého typu proužku bylo testováno ve dvou různých koncentracích volného chlóru (FAC) a to dávkováním 0,2 mg/l a 1,2 mg/l s použitím buď směsných oxidantů Aquion AquiCare anebo chlornanu sodného. Celkem bylo tedy vyšetřováno 12 vzorkových lahví (obr.1), po týdenních intervalech byly vzorky sesbírány a postoupeny pro analýzu. Testovaly se koncentrace celkové mědi, celkového olova a u proužků se směsným povrchem koncentrace mědi i olova najednou. Rozbory byly provedeny nezávislou analytickou laboratoří.

Proběhly také doplňující testy pro zjištění množství případného vzniku vedlejších produktů dezinfekce jako jsou trihalogenmethany (THM), kyseliny chloroctové (HAA5) a množství a trvanlivost zbytkového chlóru po proběhnutí celého čtyřtýdenním testu. V tomto testu byly všechny tři proužky vystaveny působení koncentrace 1 mg/l volného chlóru s použitím buď směsných oxidantů Aquion AquiCare nebo působením chlornanu sodného.

Výsledky

Analýzy vzorků ošetřených směsnými oxidanty Aquion AquiCare ukázaly nižší koncentraci mědi a olova při obou koncentracích FAC. Žádný z týdenních testů neukázal vyšší míru koroze u roztoku Aquion AquiCare než u chlornanu sodného a tímto poukazuje na nižší korozivitu roztoku Aquion AquiCare. Tabulka 1 ukazuje průměrné koncentrace kovů u jednotlivých typů proužků ze čtyř týdenních testů zatímco tabulka 2 ukazuje výsledky po celém průběhu testů. V případě olověného proužku chlornan sodný dosáhl až 5x vyšších výluhů než byl zjištěn u roztoku Aquion AquiCare. Dále také zkoušky ve všech případech měření ukázaly, že při ošetření vody roztokem Aquion AquiCare vzniká menší množství vedlejších produktů jako je THM a HAA5 než při aplikaci stejného množství dávky chlornanu sodného.

Stejně tak bylo zjištěno u vzorku ošetřeného dávkou roztoku Aquion AquiCare stálejší a trvalejší množství zbytkového chlóru zabezpečující stejnou kvalitu vody po delší období.

Tab. 1- 4-týdenní průměr poměru koroze, koncentrace kovů v mg/l

Tab. 2 - Vzorek po 4 týdnech působení: analýza kovů v mg/l

Tab. 3 – Analýzy vedlejších produktů dezinfekce