T1 Prstence vyrovnávací – pro kanalizační šachty a uliční vpusti

T1 - Prstence vyrovnávací ploché pro kanalizační šachty a uliční vpusti [DN 320-800]

T1C - Prstence vyrovnávací ploché, rozšířené pro kanalizační šachty a uliční vpusti [DN 620]

T1K - Prstence vyrovnávací ploché, klínové pro kanalizační šachty a uliční vpusti [DN 320-800]

T1R - Prstence vyrovnávací zámkové pro kanalizační šachty [DN 625]

T1RK - Prstence vyrovnávací zámkové, klínové pro kanalizační šachty [DN 625]

 

TX Adaptéry; Podkladky – pro kanalizace a vodovody

TX - Adaptéry pro uliční vpusti [DN 335-500]

TXK - Adaptér klínový pro vpusti

TXP - Adaptéry pro plovoucí poklopy, poklůpky a plovoucí uliční vpusti [DN 75-680]

TXO - Vodárenské podkladky a obruby pro šoupátka a hydranty [DN 125-330]

TXS - Vodící prstence pro plovoucí poklopy [DN 635-820]


 

T04 a T08 Desky základové, podkladové a roznášecí – pro uliční vpusti

T04 a T08 - Podkladové a roznášecí desky [DN 600-620]

 

T06 Prstence základové – pro poklopy kanalizačních šachet

T06 - Základový prstenec [DN 680]

 

T2 Prstence vyrovnávací ploché, zkosené – pro uliční vpusti

T2 - Vyrovnávací prstence ploché, zkosené pro uliční vpusti [DN 320-500]

 

T3 Kónusy roznášecí  

T3 - Roznášecí kónusy [DN 365-680]

 

T4 Poklopy

T4 - Plastové poklopy třídy A15 [DN 300-790] 

 

T5 Poklopy s rámem

T5 - Plastové poklopy s rámem třídy A15 [DN 600]

 

T6/IT Vyrovnávací podkladky čtvercové a obdélníkové – pro poklopy komor

T6/IT - Prvky pro regulaci zhlaví šachet a vpustí 

 

ECOPrvky čtvercových a obdélníkových komor

ECO2 - Prvky čtvercových a obdélníkových komor

 

PU-TS Pneumatické bednění

PU-TS - Pneumatické bednění