Hledáte projektanty, kteří vám pomůžou s investiční a projekční přípravou vašich plánů města či obce? Plánů, které musí být podpořeny dobrým rozvojem technické a vodohospodářské infrastruktury? Hledáte projektanty, kteří vám naprojektují kompletně všechny sítě včetně komunikací? Plánujete vylepšit povodňovou ochranu? Nebo chcete vylepšit vzhled svého sídla a vylepšit stav a vzhled vodohospodářské infrastruktury? Chcete vylepšit své sídlo díky vrácení toku do přírodě blízkého stavu nebo se vám budou hodit vodní prvky jako fontány a umělé potůčky nebo vodní hřiště pro děti?

projekt rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury
Obr. Ukázka projektu rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v hlavní komunikaci v okresním městě – detail situace a příčný řez

Jsme firma, která se zabývá koncepcí rozvoje infrastruktury měst a obcí podle územních plánů a místních možností a zároveň navrhujeme opatření pro vylepšení funkce stávající infrastruktury a pro zajištění jejího rozvoje v souladu s plánovaným rozvojem sídla.

Někteří zadavatelé soutěží i malé projekty a neuvědomují si, že to zbytečně zvedá náklady na projekt na obou stranách. Běžný zadavatel také většinou zadává veřejnou soutěž na zpracování projektu s jedinou podmínkou a to minimální cenou. To může způsobit sníženou kvalitu díla, zvlášť když je k tomu tlak na termín. Také se často vyskytují drobné odchylky v projektové dokumentaci liniové stavby, které jsou zapříčiněny používanými projekčními postupy, nebo to znamená vysoké náklady na vytvoření projektu, aby byla udržena jeho konzistence. Někdy se zase může stát, že projektant sice dobře naprojektuje projekt, ale vzhledem k absenci koncepčního myšlení či přístupu se nezabývá tím, jak naprojektovaná stavba bude spolupracovat s okolím, což může vyústit ve vyvolání dalších investic. Setkali jste se také s ne úplně dokonalou koordinací mezi jednotlivými prvky projektované technické infrastruktury?

posouzení kanalizace

Společnost Aquion se zabývá projektováním jak technické infrastruktury – například všech inženýrských sítí, tak projekty úprav toků technickým i přírodě blízkým způsobem, revitalizacemi i hrazením bystřin ad.

Setkáváte se s tím, že projekt musíte rozdělit na několik částí – například na vodohospodářskou část, na zásobování plynem a na komunikaci a ty odděleně naprojektovat? U nás se toho nemusíte bát, naprojektujeme vám vše, co potřebujete v rámci jednoho projektu.

Objevují se u projektů trubních liniových staveb drobné nedostatky, související se zapracováním změn v projektu, jako je například drobný rozdíl v délce a sklonu mezi situací a podélným profilem? Postupy, které používáme, tyto rozdíly zcela eliminují.

Zadavatel často potřebuje znát, zda je projektant, kterého si vybere dostatečně zkušený. Od roku 2004, kdy jsme začali projektovat, jsme vytvořili 240 autorizovaných projektů různých velikostí, stupňů a z různých oblastí, plus k tomu další velké množství služeb jako posudků, výpočtů, simulačních modelů, plánů rozvoje a generelů z celého oboru vodního hospodářství.

Další otázkou je, zda projektant má dostatečný počet oficiálně pořízených licencí na programy, které používá. Jsme Partnerem společnosti Microsoft. Pro potřeby správy a projektování trubních sítí a simulačního modelování vodovodů, kanalizací včetně otevřených kanálů a plynovodů vyvíjíme a používáme program SiteFlow, který obsahuje moduly Digitálního modelu terénu, Webových mapových služeb a Polygonů - pozemků.

zastavovací studie a projekt ČOV

Je kvalita projektování dostatečně zajištěna? Dokáže projektant zlepšovat svoji práci? Kromě běžné zkušenosti, kterou získáváme naší prací od roku 1993, jme od roku 2009 držitelem certifikace ISO 9001:2008 u firmy DNV GL. To znamená, že stále pracujeme na vylepšení systému řízení jakosti.

Společnost Aquion využívá při projektování svých zkušeností z projekční činnosti a současně z tvorby koncepcí rozvoje a odborných posudků funkce vodohospodářské infrastruktury. To přináší do projektů nadhled a vyšší kvalitu.
Využijte pro své projekty společnost Aquion. To také znamená:

-    Pro projektování používáme AutoCAD MAP a AutoCADy LT. SiteFlow pro projektování a simulační modelování trubních sítí nejen používáme, ale také program SiteFlow vyvíjíme podle našich aktuálních potřeb. Dále využíváme MS Office a další software. Od roku 2000 jsme partnerem firmy Microsoft.
-    Pro tisk projektové dokumentace jsme vybaveni plotrem a vysokorychlostní velkoformátovou tiskárnou,
-    Jsme nositelem certifikátu ISO 9001:2008, což znamená, že neustále pracujeme na vylepšování našich služeb,
-    Kromě českého jazyka komunikujeme tako v angličtině a němčině, díky tomu máme dobrý přístup k novým informacím
-    Jsme členové ČKAIT, CZWA a Svazu vodního hospodářství
-    Vedle projekční činnosti se také zabýváme tvorbou koncepcí rozvoje vodohospodářské infrastruktury, generelů zásobování vodou a odvodnění či odkanalizování měst a obcí. V případě potřeby řešíme také konzultace a posudky, které se zabývají hledáním příčin nedostatečné funkce infrastruktury a návrhy opatření na její zlepšení. Další činností je ekonomicko-technické zhodnocení celkových nákladů investice za celou dobu životnosti.