Zadavatel:     Město Neveklov
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:        9/2014

Dokumentace přináší základní informace o třech malých vodních nádržích, nacházejících se ve zpracováváném městě Neveklov. Jedná se o rybníky Majerák, Farářský a Jinkovec. Dodatečně byla zpracována i projektová dokumentace rybníka v Jablonné, který leží vedle jednoho ze dvou kritických rybníků, na kterých se v případě povodní vyhlašuje 3.stupeň povodňové aktivity.
Předmětem dokumentace bylo zpracování komplexního přehledu pokynů a zásad jak pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití, tak i pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.
V manipulačních a provozních řádech rybníků byly zpracovány všechny náležitosti dle aktuálních právních předpisů, včetně všech technických údajů o vodním díle a celkové hydrografie povodí. Konkrtétní MPŘ pojednával o jednotlivých částech vodního díla – stav hráze, nádrž, sdružený objekt.Výpočtová část zpracovávala konzumční křivky požeráku, bezpečnostního přepadu či odpadního potrubí. Dále zde byly počítány teoretické doby napuštění či vypuštění jednotlivých nádrží.

Manipulační a provozní řády rybníků v Neveklově