Zadavatel:    Obec Zbýšov
Projektant:   Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:       2015

Cílem projektu bylo vypracovat PD k územnímu souhlasu pro domovní kanalizační přípojky v obci Zbýšov. PD byla zpracována pouze pro gravitační část přípojek – od domu po sběrnou šachtu podtlakové kanalizace. Celkem bylo navrženo cca 240 domovních přípojek a pro každou z nich byla vytvořena samostatná PD obsahující technickou zprávu, koordinační situaci, vzorový výkres sběrné šachty, napojení a odvětrání kanalizace, podélný profil a případně výkres revizní šachty. Přípojky zajistí odvedení splaškových vod do nově budované podtlakové kanalizace a dále do nové čistírny odpadních vod Hostěrádky – Rešov.

Projekt domovních kanalizačních přípojek