Projekty vodohospodářské infrastruktury

Jak ochránit individuální nemovitosti před velkou vodou

Vytisknout
( 0 )
Zobrazení: 16977

Naše nemovitosti, pokud stojí v zátopovém území, je potřeba dobře ochránit před velkou vodou. Ideální je, pokud se voda nedostane dovnitř nemovitosti, nebo ještě lépe, pokud je možné vodu zastavit již na pozemku před nemovitostí. A když už dům stojí v místě, které je zatápěno za extrémní povodně, je dobré být na povodeň připraven. To je možné předem, když se v takovém místě staví nový dům, a projekt ohrožení tohoto typu očekává, nebo dodatečně, dovybavením ochranou před velkou vodou.

Společnost Aquion, s.r.o. vám umí spočítat, kam až extrémní povodeň může dosáhnout, navrhnout způsob nejvhodnější ochrany a dodat jak pevná mobilní hrazení otvorů tak plastové mobilní hrazení pro ochranu obvodu pozemku nebo domu.

mobilní hrazení

Povodně, jak ukázala nedávná minulost, se nedají předpovídat a mohou přijít náhle. Jak vysoko v zátopové oblasti voda vystoupá, závisí na intenzitě a délce trvání srážek v povodí, případně na existenci nebo vzniku překážek proudění dále po proudu, což může být i zachycené spláví.  Jste připraveni na výskyt extrémní povodně? Víte kam až taková povodeň může dosáhnout? Jak co nejrychleji a nejsnadněji ochráníte svou nemovitost?

použití mobilního hrazení

Pro výpočty dosahu povodně používáme ve společnosti Aquion, s.r.o. matematické simulační modely. Extrémní průtoky odvozujeme pomocí speciálních metod – CN-křivek.

Životnost mobilního hliníkového a plastového hrazení dosahuje, přisprávném skladování, až 50 let. Pokud jste připraveni, povodeň nenadělá velké škody. Díky tomu se investice do mobilního hrazení pro nemovitost vyplatí.

ochrana před velkou vodou

 

I v místech, kde nebyla pořádná povodeň po dlouhou dobu, může dojít k náhlému zvýšení hladiny vody. Most v Klášterní Skalici za mírně zvýšeného průtoku a po kulminaci za extrémní povodně červnu 2013 již po kulminaci.

Pokud si myslíte, že se u vás velká voda nevyskytla a vaše nemovitost nemůže být zasažena, je na poslední dvojici obrázků vidět mírně zvýšený vodní stav a pak ukázka přelití mostu za extrémní povodně. Pamětníci tvrdí, že nikdy v této obci taková povodeň nebyla, a že není zmíněna ani v zachovalých kronikách.

V případě, že chcete ochránit svou nemovitost před velkou vodou, obraťte se na nás, tým společnosti Aquion. Zajišťujeme:
-    Geodetické zaměření lokality
-    Výpočet dosahu velké vody podle požadavků, včetně extrémních povodní
-    Návrh ochranného opatření a jeho finanční posouzení
-    Projekt protipovodňového opatření v případě, že jsou požadovány nebo jsou nutné stavební úpravy včetně inženýrské činnosti, případného získání
stavebního povolení
-    Dodávku mobilního hrazení, podle potřeby i montáž

Obrázek s výsledky simulačního modelování proudění v Klášterní Skalici. Plně vybarvený je stav za průtoku Q100, což je 55 m3.s-1. Po navržení opatření na zvýšení kapacity mostu a koryta v jeho bezprostředním okolí proteče extrémní povodeň s průtokem 168 m3.s-1 bez vybočení z koryta.

Poptávkový formulář
Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím.