Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Projekt rekonstrukce dopravní infrastruktury v ulici Mariánská, Příbram – Březové Hory

Zadavatel:     Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00  Praha 7, IČO:49101340
Termín:          leden – únor 2012

Projektová dokumentace pro provádění stavby řešila rekonstrukci povrchů a uličního osvětlení Mariánské ulice v délce 550 m Součásti rekonstrukce povrchů byl návrh retardéru v místě přechodu pro chodce. V rámci projekčních prací obnovy povrchů bylo řešeno odvodnění anglických dvorků. Projekční práce byly koordinovány s projekty rekonstrukce inženýrských sítí. Součástí projektové dokumentace bylo zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Projektové práce byly provedeny v horizontu 8 týdnů.

Projekt rekonstrukce dopravní infrastruktury v Příbrami

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz