Malá Lečice - posouzení vodovodu

Vytisknout
( 0 )

Posouzení vodovodu Malá Lečice

Zadavatel:     obec Bojanovice
Zpracovatel:    Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          2011

Obecní vodovod se potýká s problémy v kvalitě vody ve vodárenském zdroji a s nedostatečným tlakem v nejvyšších místech sítě. Cílem studie proto bylo identifikovat a analyzovat problémy se zásobením pitnou vodou a navrhnout opatření pro zlepšení stávajícího stavu. Tato studie slouží jako podklad pro další projektovou a rekonstrukční činnost. Vytvořili jsme podrobný simulační model vodovodu v SiteFlow, který byl kalibrován na datech z měrné kampaně. Měrná kampaň probíhala v několika domácnostech a poskytla přehled o kapacitě vodovodní sítě a tlakových ztrátách.

Pro technologické prvky vodárenského domku jsme spočetli místní ztráty a zakomponovali je do simulačního modelu. Podrobné hydraulické výpočty simulačním modelem proto počítali i s odporem filtračních nádob nebo armatur trubních rozvodů. Výsledky ukázali nevhodný systém propojení napojení jednotlivých objektů ve vodárenském domku. Na závěr jsme doporučili opatření pro vylepšení hydraulických a kvalitativních ukazovatelů.

Posouzení vodovodu - Malá Lečice

Poptávkový formulář