Sereď - distribuce vody

Vytisknout
( 0 )

Posouzení distribuce vody ve městě Sereď

Zadavatel:     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          2013/2014

Hlavním úkolem posouzení distribuce vody ve městě Sereď bylo získat relevantní a praktické informace o chování vodovodní sítě během standardních i nestandardních režimů. Na závěr jsme navrhli a posoudili optimalizační úkony pro zefektivnění provozu. Pro tyto účely jsme sestavili simulační model vodovodu města Sereď a okolních připojených obcí s přímou výpočtovou návazností na simulační model výtlačného zásobovacího dálkovodu ČS Jelka – ČS Galanta a výtlačného přiváděcího řadu ČS Galanta – ČS Štůrovec. Celková délka posuzovaného vodovodu je 173,2 km a s počtem zásobených obyvatel 28,7 tisíc. Simulační model kalibrovaný na měřených datech obsahuje jak maloodběratele, tak velkoodběratele s proměnlivým odběrem během dne. Zjistili jsme informace o rychlostech, tlacích, průtocích, stáří vody, dále informace o místech s vysokým kolísáním tlaků nebo s velkým rizikem usazování nebo vznosu sedimentů. Neoddělitelným výstupem těchto prací je návrh okrsků a proplachovací plán vodovodu.

Posouzení vodovodu Sereď

Poptávkový formulář