Projekty vodohospodářské infrastruktury

Vytisknout
( 0 )
Zobrazení: 7870

Protipovodňová ochrana

projekty vodo

K omezení následků povodňové události na území podél toků pomůže omezení funkčního využití, a to zejména v extrémně ohrožených oblastech. Nabízíme zpracování projektů protipovodňové ochrany pro všechny stupně stavebního řízení. Realizace protipovodňových opatření, s úvahou na konfiguraci terénu. Rozhodnutí na jakou četnost povodně zvolit ochranu a možnostech financování.

Projekty rybníků včetně projektů odbahnění

Zajišťujeme projekty nových rybníků, rekonstrukce stávajících rybníků, projekty odbahnění včetně nezbytné inženýrské činosti až po získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, zpracování žádostí o dotaci až po spoluupráci při získání dotace.

projekty vodo2

Manipulační řády rybníků

Zpracování manipulačního a provozního řádu v souladu s vyhláškou č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů a v souladu s technickou normou TNV 752910 „Manipulační řády vodohospodářských děl“.  Žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a schválení manipulačního a provozního řádu u příslušného vodoprávního úřadu.

Zpracování povodňových plánů ohrožených objektů, areálů, obcí, případně povodňových plánů pro realizaci staveb v záplavovém území.

Revitalizace toků

projekty vodo3

Zajišťujeme studie a projekty úprav menších toků včetně studií a projektů přírodě blízkých revitalizačních opatření.  Projekty revitalizací vodních toků jsou v souladu s "Metodikou pro přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách (Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009).

Pro potřeby posouzení nebo projektů vodních toků a jejich interakce s kanalizací umíme simulovat proudění vody v otevřených korytech. Zpracováváme také Pasport vodních toků.

Poptávkový formulář
Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím.