Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Zadavatel:     Vězeňská služba ČR - Věznice Oráčov                                      
Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7;
Termín:          7/2015

Projekt se zabývá rekonstrukcí kanalizace v areálu Věznice Oráčov ve střežené části dvora. V současnosti je dešťová a splašková kanalizace svedena do společného potrubí, což je příčinou opakovaného vyplavování kultivačního kalu ČOV při zvýšeném průtoku. Projektová dokumentace počítá s oddílným gravitačním odkanalizováním dešťových vod z asfaltové, dlážděné a betonové plochy a části přilehlých objektů o celkové rozloze cca 0,19ha.
Oddělením dešťové kanalizace od splaškové kanalizace vznikne dešťová stoka uložená pod povrchem nově dlážděného chodníku v průměrné hloubce 1,25 m. Délka stoky je 60,2 m včetně tří nových revizních šachet, tří nových dešťových vpustí a dvou nových lapačů střešních splavenin. Celková délka potrubí dešťových svodů a vpustí je 14,9 m. Úseky původní dešťové kanalizace, které byly zaústěny do kanalizace splaškové, budou zrušeny a veškeré dešťové vody, které do nich byly zaústěny, budou vhodně přepojeny do nové oddílné dešťové kanalizace.
Splašková kanalizace bude zachována ve stávající trase. V rámci opravy kanalizace je počítáno s kompletním rozbouráním a znovu vybudováním chodníku. Chodník bude stabilizovat kari síť vyztužená podkladní betonovou vrstvou, následně bude položena zámková dlažba o ploše 88,5 m2.

 

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz