Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Obnova technické infrastruktury - ulice 1. Máje, Vimperk

Zadavatel:     Město Vimperk - Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340,
Termín:           06/2013

Předmětem projektové dokumentace k provádění stavby bylo vypracování obnovy povrchů, osvětlení, kanalizace a vodovodu v ulici 1. máje. Délka prováděné rekonstrukce byla 781 m. Projekční práce byly koordinovány s projektem teplovodu a projektem veřejného osvětlení. Z důvodu výrazných sklonových poměrů bylo navrženo celkem 15 spadišťových šachet.
Obnova kanalizace byla navržena z plastového potrubí UltraRib SN8 a kanalizační šachty betonové. Pro zvýšení životnosti kanalizačních šachet byly navrženy plastové vyrovnávací prstence místo betonových. Obnova vodovodního řadu byla navržena z polyetylenu HDPE. Obnova povrchu komunikace pro vozidlový provoz byla navržena z jemnozrnného asfaltobetonu. Komunikace pro pěší byla navržena z dlažby v historické části a jemnozrnného asfaltobetonu. Projekt obnovy byl rozdělen na dvě částí s celkovým počtem 13 stavebních objektů. Projektové práce byly provedeny v horizontu 6 týdnů.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz