Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Smilovice

Zadavatel:         Obec Smilovice                                   
Projektant:         Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:             2006
Invest. náklady:  39 mil. Kč

V roce 2006 započali práce na projektové dokumentaci stupně DUR, DSP a DPS pro výstavbu vodovodu, tlakové kanalizace a ČOV v obci Smilovice. Kapacita ČOV je 1000 EO. Tlaková kanalizace má celkovou délku 9,3 km. Celková délka vodovodních řadů je 10,3 km. Obě sítě jsou umístěné v sdruženém výkopu. Kromě jiných složitých situací musel projektant řešit křížení s tělesem Českých drah a.s. vzhledem ke stanoveným podmínkám provozovatele.

Projekt vodovodu, kanalizace a ČOV

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz