Tatobity - zásobení pitnou vodou

Vytisknout
( 0 )

Zásobení pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek a jejich místních částí

Zadavatel:     Vodohospodářské sdružení Turnov
Vypracoval:   Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
Termín:          2011

Cílem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace bylo rozšíření stávající vodovodní sítě v obci Tatobity a její místní části Žlábek. Celková navržená délka všech řadů byla 4 278 m. Součástí projektu byl návrh přivaděče, zemního vodojemu, čerpací stanice, příjezdové komunikace a elektro přípojek.

Čerpací stanice byla navržena jako přízemní budova o půdorysné ploše 10,75 m2 se sedlovou střechou, vybavena automatickou tlakovou stanicí GRUNDFOSS Hydro Multi-E 2 CRE 10-9. Vodojem je řešen jako prefabrikovaný betonový dvoukomorový o objemu 2 x 25 m3 s přisazenou armaturní komorou. Vodojem slouží k akumulaci pitné vody pro zásobování obyvatelstva a zároveň je v něm umístěna obdobná čerpací stanice. Zároveň plní funkci požární zásoby vody pro potřeby hasičského záchranného sboru. Zadavatel neměl projednaný pozemek pro vodojem. Oproti původně jednoduchému umístěním vodojemu v horní části Žlábku zadavatel získal pozemek v prudké stráni nad čp. 27. Příjezd a založení vodojemu v tomto místě bylo velmi složité. Zadavatel se později rozhodl pro jiné umístění vodojemu.

Projekt zásobení pitnou vodou

Poptávkový formulář