Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíPotřebujete zachytit a zasakovat dešťovou vodu? Zpomalit odtok dešťové vody z území? Hledáte vhodné řešení? Ideálním řešením je systém Aquion a ELWA. Tento systém se skládá ze základních bloků a spojek. Je možné ho doplnit dalším příslušenstvím - kompletním vybavením pro využívání zachycené dešťové vody, filtrací a ochranou například před vnikáním spadaného listí do okapů a nádrže, různými typy podzemních zásobníků na dešťovou vodu včetně domácích vodáren apod.

Aquion Qubic, vsakovací bloky

Vsakovací a retenční systém pro využití dešťové vody z recyklovaného PP (polypropylen) v mřížkovém provedení pro podpovrchové decentralizované odvodňování a retenci bez potřeby štěrku. Staticky optimalizovaný: pojízdný do SLW 60 (extrémní zátěž) resp. zatížitelný až do 100 kN/m2 - při potřebě min. překrytí 0,5 m (resp. 50 kN/m2 při překrytí 0,4 m), maximální stavební hloubka a hloubka podloží 7 m, maximální překrytí 4,0 m. Nastavitelné až do 10 vrstev (maximální výška systému 6 m). Celkový objem 432 litrů (brutto), užitečný objem 95%. Přítok optimálně DN 160 - DN 500. Integrovaná čistící a kontrolní šachta. Optimalizované pro projíždění kamerou (volný kulatý kanálek, který prochází celým systémem Qubic, DN 500), včetně průvodce systémem. Systém vyhovuje směrnicím RAL. Podle způsobu montáže převezme Aquion Qubic funkci šachty, funkci připojovací, inspekční, čištění a funkci zásobní nádrže. Potřebné množství Aquion Qubic systémů vychází z velikosti infiltrace a potřebného odběru resp. z odběru z retenční nádrže. Vhodné pro důležité stavby. Vsakovací blok Aquion Qubic splňuje požadavky německé směrnice RAL GZ 994 Wassersysteme ze srpna 2006 (na systémy pro dešťovou vodu).

Aquion Qubic

Systém pro podpovrchové zachycení dešťové vody a decentrální vsakování bez použití štěrku. Rozměry jednoho vsakovacího systému Aquion Qubic (L = 1,20 m, B = 0,60 m, H = 0,60 m).

 • 507010 Aquion Qubic
 • 507020 Horizontální spojka
 • 507021 Vertikální spojka
 • 507026 Aquion Qubic kontrolní šachta
 • 507024 Poklop/zakončení 35 kPa
 • 507025 Poklop/zakončení 70 kPa

Aquion ElwaBloc, vsakovací bloky

Systém pro podpovrchové zachycení dešťové vody a decentrální vsakování bez použití štěrku. Jeden blok nahrazuje asi 25 m drenážního potrubí, snižuje objem zemních prací na minimum a díky využitelnosti 95% z celkového objemu je optimálním řešením pro vsakování dešťových vod. Rozměry jednoho vsakovací bloku ELWAbloc: (L = 1,00 m, B = 0,50 m, H = 0,40 m). Užitečný objem 190 l, hmotnost cca 10 kg, připojení 4 x DN 150. Materiál: modrý polypropylén. Při krytí 80 cm pojízdný až SLW 60 nebo zatížitelný až 100 kN/m2. Při krytí 40 cm pojízdný osobním automobilem. Vhodné pro standardní stavby. ELWAbloc splňuje požadavky německé směrnice RAL GZ 994 Wassersysteme ze srpna 2006 (na systémy pro dešťovou vodu).

 • 504510 ELWAbloc
 • 504530 horizontální propojení
 • 504535 vertikální propojení

Aquion QuadraBloc, vsakovací bloky

Vsakovací a retenční systém pro využití dešťové vody z recyklovatelného PP (polypropylen) pro podpovrchové decentralizované odvodňování a retenci bez potřeby štěrku. Celkový objem 95 litrů (brutto), užitečný objem 95%. Přítok po stranách DN 110/160 a DN 300 pro inspekční tunel a na koncích DN 110/160. Optimalizované pro projíždění kamerou (volný kulatý kanálek, který prochází celým systémem QuadraBloc, DN 300). Potřebné množství QuadraBloc systémů vychází z velikosti infiltrace a potřebného odběru resp. z odběru z retenční nádrže. Není potřeba palet díky integrovaným nohám pro snadné přemístění a skladování. Vhodné pro rodinné domy.

QuadraBloc Typ B: pochozí, až do 3,6 m půdního překryvu, až do 6 m hloubky výkopu, zatížení 84 kN/m2; hmotnost cca 5,4 kg

Systém pro podpovrchové zachycení dešťové vody a decentrální vsakování bez použití štěrku. Rozměry jednoho vsakovacího systému QuadraBloc: (L = 1,2 m, B = 0,2 m, H = 0,4 m).

 • 215 001 QuadraBloc Typ B
 • 215 011 Koncový blok

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz