Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Problém: Dezinfekce na bázi chlóru, ať se jedná o plynný chlór nebo chlornan ve velkém balení, představuje bezpečnostní riziko a přináší provozní komplikace. Ty zahrnují povinný trénink zaměstnanců, neustálý monitoring, zda je plynný chlór či chlornan správně skladován, a časté přizpůsobování dávky chlóru dle aktuálních potřeb. Vypouštění vod znamená časté změny dávek chlóru, kterým je nutné přizpůsobit nechlorační systém.

Oblíbená alternativa dezinfekce UV zářením eliminuje otázku dechlorace vypouštěné vody. Voda ošetřená UV zářením neobsahuje zbytkový chlór, jenž je nutný v případě opětovného využití vody. UV systémy jsou navíc náročné na údržbu a náchylné ke kontaminaci biofilmem.

 • Vyčištěná voda: vypouštění vs. opětovné využití
 • Výroba dezinfekčního roztoku v místě použití
 • Výroba v místě použití

Vyčištěná voda: vypouštění vs. opětovné využití

Zákon o čistotě vody vyžaduje, aby čistírny splňovaly limity koncentrace patogenních mikroorganismů a zbytkového chlóru. Abychom dosáhli inaktivace mikroorganismů, musí být voda vytékající z každé čistírny odpadních vod dezinfikována (U. S. A.).

Koncentrace zbytkového chlóru závisí na finálním určení vody. Voda určená pro opětovné použití musí obsahovat zbytkový chlór, zatímco voda vypouštěná do recipientu musí být bez chlóru. Dechlorační dávka musí být upravena v závislosti na naměřeném volném dostupném chlóru na výstupu z kontaktní komory.

Výroba dezinfekčního roztoku v místě použití

Technologie MIOX používá pouze sůl, vodu a elektřinu k výrobě velmi zředěného roztoku chlóru a to v místě použití. Koncentrace chlóru jsou nižší než 1 %, tedy pod rizikovým prahem, na rozdíl od 10-15 % v chlornanu sodném. Použití generátorů MIOX eliminuje transport a skladování nebezpečného plynného chlóru nebo chlornanu. Ze zkušenosti se ukázalo, že zařízení na výrobu dezinfekčního činidla v místě použití se snadno udržuje a jeho provoz je levnější než tradiční alternativy dezinfekce chlórem, s návratností investice mezi 3 a 7 roky.

generátor směsných oxidantů

Výroba dezinfekce vody směsnými oxidanty - Hotel Hilton, Albuquerque, Nové Mexiko. Dezinfekce vyčištěné odpadní vody pro závlahu golfového hřiště.

Výroba v místě použití

Po mnoho let byla chlorace jedinou volbou u vypouštěných odpadních vod dokud nebylo zavedeno UV záření. Generátory MIOX pro výrobu chlornanu v místě použití nabízejí další volbu, která eliminuje mnoho negativních následků a vedlejších efektů jiných systémů dezinfekce odpadní vody.

 • Je nastavena velikost specifické dávky a rychlost dávkování se mění pouze v závislosti na průtoku, není potřeba stále přizpůsobovat dávky
 • Požadavky na dávkování chlóru jsou sníženy
 • Rychlost dávkování chemikálie v dechlorační jednotce je stabilizována, eliminuje se sledování a přizpůsobování dávky pro dochloraci
 • Sníženo celkové množství koliformních bakterií
 • Vypouštěná voda má nižší koncentraci chlóru než s konvenční chlorací
 • Jsou eliminovány nebezpečné chemikálie
 • Bez bezpečnostních opatření
 • Náklady na provoz a údržbu jsou často nižší než u plynného chlóru, nakupovaného chlornanu či UV záření

Výroba v místě použití nabízí další přínosy pro opětovné využití vody

 • Pro opětovné využití vody je možné zajistit požadovanou koncentraci zbytkového chlóru
 • Dlouhá potrubí zůstanou bez biofilmu

Řešení: Výroba chloridu sodného v místě použití, která vyžaduje sůl, vodu a elektřinu, je jednou z nejlepších voleb dostupných pro dezinfekci vyčištěné odpadní vody, která vede k zlepšené bezpečnosti, rovnoměrnému dávkování a snížení celkových nákladů.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz