test

Reference - instalace na úpravně vody Vysoká Pec

Vytisknout
( 0 )

Instalace jednotky MIOX na úpravně vody Vysoká Pec

reference směsné oxidanty MIOX

 

Kontakt
Miriam Kováčová
Tel: 353 240160

Instalace zařízení MIOX
Březen 2008

Původní použitá dezinfekce
Plynný chlór -  0,7 mg Cl2/l

Kapacita úpravny
20 l.s-1

Popis lokality
Úpravna vody je zásobena surovou vodou z Rudného potoka, vývěru ze štoly a jako náhradní zdroj se využívá i řeka Rolava.

Způsob úpravy pitné vody
Úprava surové vody počíná koagulační filtrací. Do vody se dávkuje vápno (CaOH) následně polyaluminiumchlorid. Po vysrážení ve vodě nerozpustných sloučenin se vzniklé vločky zachytí na filtrech. Za filtrací se voda ještě alkalizuje vápnem.

Preoxidace, dezinfekce a hygienické zabezpečení vody
Voda se dezinfikuje pomocí směsných oxidantů chlóru dezinfekční technologie MIOX. Instalován je automatický systémem SAL-40. Kapacita zařízení je 1,8 kg Cl2/den. Tato technologie se používá i pro předoxidaci a umožnila nahradit potenciálně nebezpečný plynný chlór v tlakových lahvích,

 

Výsledek
Díky technologii MIOX je koncentrace chlóru v upravené vodě mnohonásobně nižší než tomu bylo dříve při vhánění plynného chlóru. Směsné oxidanty chlóru jsou stabilnější, zbytkový chlór má dlouhou dobu zdržení za malých dávek, což umožňuje  snížení původních dávek chlóru až o 30 - 40%. Nová technologie zlepšila bezpečnost obsluhy i obyvatel Nejdku, vylepšila chuť vody a pomohla odstranit odolné mikroorganizmy. Náklady na , preoxidaci, dezinfekci a hygienické zabezpečení vody jsou 20 hal/m3 upravené vody.


 

 

 

Další reference v ČR:
Aquion MIOX pro hotel Hilton
Instalace na úpravně vody Limnice

Poptávkový formulář