test

Reference - Aquion MIOX pro hotel Hilton

Vytisknout
( 0 )

 

hilton bazen

Hotel Hilton má krytý plavecký bazén s malou vířivkou. V prosinci roku 2011 byl nahrazen dosavadní způsob dezinfekce a hygienického zabezpečení vody novým zařízením na výrobu a dávkování směsných oxidantů Aquion Miox oX.

Dávkování nakupovaného 12,5% roztoku chlornanu sodného bylo nahrazeno účinnější a bezpečnější výrobou směsných oxidantů elektrolýzou se solanky v místě použití. Po aplikaci nové technologie došlo ke snížení nákladů na nákup chemikálií, k vylepšení kvality vody v bazénu a současně ke zlepšení ovzduší v prostorách bazénu. Voda v bazénu je nyní pěkně průzračná.

Účinná a rychlá oxidace amoniaku eliminuje problém pálících očí a podrážděné pokožky.Došlo také k eliminaci biofilmu z vnitřních povrchů potrubí a jednotlivých technologických prvků. Svislé stěny sloupů kolem bazénu i přelivné žlábky jsou zcela čisté, bez biofilmu.

Podle rozborů kvality vody došlo k úplné inaktivaci mikroorganismů v bazénu. Dále se ukázalo zlepšení ve schopnostech vody v bazénu udržet zbytkový volný chlor. Došlo také k redukci tvorby vázaného chloru jak v bazénu.

Provozní náklady klesly díky menší spotřebě chemikálií - chlornanu sodného a pH korektoru. Došlo také ke snížení nákladů na doplňování vody do systému, protože se nemusí vyměňovat tolik vody s ohledem na vázaný chlor jako dříve. Došlo také pravděpodobně ke snížení nákladů na ohřev vody v bazénu, díky snížení tvorby kotelního kamene.

Výměna dezinfekční technologie byla provedena za provozu. Směsné oxidanty v koncentraci do 1 % volného chloru jsou vyráběny do zásobníky, odkud jsou dávkvoány do stejného místa, jako dříve chlornan sodný.

Aplikace nové technologie pomohla vylepšit kvalitu vody v bazénu, došlo k podstatnému snížení koncentrace vázaného chloru ve vodě, byl eliminován biofilm a jeho tvorba ve vnitřních površích, obtížně dostupných. Současně byly eliminovány či inaktivovány mikroorganismy, které se ve vodě bazénu objevují při použití starších technologií na bázi chloru. Návštěvníci bazénu si nyní mohou užívat průzračné vody, která nedráždí oči, atmosféry v prostorách bazénu bez zápachu po chloru a čistých povrchů stavební konstrukce na styku s volnou hladinou.. Provozovateli se snížila pracnost obsluhy a četnost nákupu chemikálií. častou výměnu barelů s chlornanem nahradilo dosypávání soli do generátoru solanky. Velkou výhodou pro provozovatele jsou velmi nízké provozní náklady.

Přijďte se sami přesvědčit, jaká je voda v bazénu!

Přehled dodávané technologie Aquion MIOX 

Další reference v ČR:
Instalace na úpravně vody Vysoká Pec
Instalace na úpravně vody Limnice

Poptávkový formulář