Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíV souvislosti s další průmyslovou revolucí, kterou nazýváme Industry 4.0, ji můžeme v oblasti vodního hospodářství nazvat Water 4.0 nebo česky Voda 4.0. První průmyslová revoluce začala s mechanizací za pomoci parních strojů a s výstavbou plavebních kanálů a továren. Druhá zavedla distribuci elektřiny a masovou produkci, v rozvinutých zemích souvisela s postupnou výstavbou vodovodů a kanalizací. Na konci dvacátého století zaváděla počítače a automatizaci třetí průmyslová revoluce. A konečně, zatím poslední, tedy čtvrtá revoluce je o chytrých továrnách, automatizaci a infrastruktuře.

Water 4.0 chce udělat z vodního hospodářství jeden propojený celek.

 

Původně byl termín Industry 4.0 použit poradci německé vlády v roce 2012v souvislosti s tzv. chytrými továrnami, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Na tento trend digitalizace plynule navazuje i vodohospodářský průmysl. Water 4.0 je o tom, udělat vodní hospodářství jako celek, a infrastrukturu VaK a všechna použitá zařízení co nejchytřejší, taková, které spolu budou umět komunikovat. Tímto směrem bychom chtěli zaměřit čtvrtý ročník konference.

222.jpg

 

Hlavní principy Water 4.0 jsou: 

Interoperabilita – všechna zařízení by měla být schopná spolu komunikovat.

Informační transparentnost – fyzická realita bude přetvořena do virtuální a umožní tak zkoušení a modelování.

Technická pomoc – dostupné informace budou dostupné způsobem, který podporuje rychlá a správná rozhodnutí.

Decentralizace – po desetiletích centralizace, distribuovaných systémů a dispečerských systémů řízení je budoucností provádět co nejvíce rozhodování na lokální úrovni, ať se bude jednat o lidské rozhodování nebo umělou inteligenci.

Tento přístup nám pomůže při hodnocení stavu jednotlivých částí infrastruktury i při řízení provozu atd. U všech použitých zařízení přecházíme od analogových výstupů k digitálním. To znamená, že snadněji digitálně komunikují mezi sebou, díky tomu je k dispozici více informací, které budou snáze dostupné v databázích a mohou být využity pro rozhodování a řízení na lokální úrovni. To, co nazýváme „Smart“, znamená, že to umožňuje nástup technologií pro Water 4.0. To, co nazýváme „Digital“, především zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními.

Přihlašte se na naší konferenci Voda 4.0 ve službách infrastruktury a dozvíte se více!

 

 chci se zúčastnit

 

Program.jpg

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz