Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíVe čtvrtek 13. 4. 2017 jsme pořádali IV. ročník odborné konference pod záštitou odborné skupiny Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CZWA. Konference se konala v hotelu Jalta na Václavském náměstí 45/818, Praha 1.

Programový výbor:

Ivana Kabelková, Fakulta stavební ČVUT Praha; David Stránský, Fakulta stavební ČVUT Praha; Petr Šrytr, ČVUT Praha; Ladislav Švec, SČVK, a. s., Teplice; Lubomír Macek, Aquion, s.r.o., Praha

Program konference

Zabýváte se problematikou spojenou s výstavbou, provozem a životností vodovodů a kanalizací? Hledáte odpovědi na otázky správného plánování, projektování, výstavby, provozu a údržby? Využijte příležitosti této konference, kde budete mít možnost uvedená témata diskutovat s odborníky a kolegy.

Problematika technických a ekonomických aspektů výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací je velmi důležitá, protože vodohospodářské stavby často stavíme s výhledem na sto a více let. Zejména u trubních sítí – vodovodů a kanalizací – se setkáváme se stavbami, které tak dlouho slouží podobně jako některé vodojemy a zdroje vody. Vysoká životnost vodohospodářské infrastruktury je základním předpokladem nemalých úspor investičních prostředků. Dlouhodobé životnosti dosáhneme pouze za předpokladu správného návrhu všech prvků infrastruktury tak, aby nedošlo k předčasnému morálnímu zestárnutí a to za použití kvalitních materiálů, co nejkvalitnější výstavby a správného provozu a údržby. Konference, která je již čtvrtá v pořadí se bude věnovat otázkám životnosti a obnovy VaK a otázkám správného plánování, výstavby, provozu a údržby s ohledem na životnost.  

Dokážeme najít takový způsob výběru řešení, který nám optimálně splní svůj účel a pomůže nám k úsporám finančních prostředků?

Jak správně stanovit celkové náklady na investici za celou dobu její životnosti? Jaké jsou správné postupy pro hodnocení kvality inženýrských staveb?"

Cíl konference

Cílem odborné konference je soustředit přednášky odborníků, kteří se zabývají otázkami životnosti a obnovy vodovodů a kanalizací, umožnit účastníkům semináře získat podrobnější informace díky přednáškám a následné diskuzi s autory a poukázat na nutnost výběru kvalitních, trvanlivých řešení s nejnižšími náklady po dobu životnosti.

Konference

Konference se zúčastnilo 74 posluchačů, kteří si mohli vyslechnout devět odborných přednášek, které jsou shrnuty ve Sborníku konference. Mezi přispěvovatele patřili:

 • Ing. Jan Kříž – MZP - Financování VaK z prostředků EU

 • Ing. Radek Hospodka – MZ - Problematika obnovy vodovodů a kanalizací z pohledu MZ

 • Ing. Peter Ďuroška – PVPS a. s. - Obnova VaK

 • Ing. David Votava – SVS a. s. .- Přiměřená obnova - zkušenosti z přípravy a plnění plánu financování obnovy

 • Ing. Zbyněk Skyba – SmVaK a. s. - Faktory ovlivňující životnost ČOV

 • Ing. Roman Badin – VaK Beroun - Provoz a obnova dálkového vodovodu

 • Ing. Tomáš Žitný - VaK Mladá Boleslav a. s. - Vliv způsobu obnovy vodárenských objektů na jejich životnost a kvalitu vody

 • Ing. Petr Krejčí – Duktus litinové systémy s. r. o. - Korozní odolnost trub z tvárné litiny v agresivním horninovém prostředí a proti vlivu bludných proudů

 • Ing. Markéta Mazlová – Trasko a. s. - Podmínky pro min. 50 letou životnost oprav kanalizace pomocí CIPP technologií

 • Ing. Zdeněk Vávra. –BETOSAN s. r. o. - Materiály pro sanace betonu a želozobetonu v náročném prostředí staveb VaK

 • Ing. Juraj Barborík – SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o. - Snížení nákladů posuzováním technické a provozní životnosti výstavby a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí

Partneři

Hlavním partnerem byla společnost Duktus litinové systémy s.r.o. Dalšími partnery a vystavovateli byli společnosti BROCHIER s.r.o.; LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným; REHAU s.r.o.; Hermes Technologie, s.r.o.

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz