Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíVe čtvrtek, 13. dubna 2017 od 9:00-15:30 organizovala odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CZWA, spolu se společností Aquion, s.r.o., již 3. ročník odborné konference, zaměřené na otázky spojené se životností a obnovou vodovodů a kanalizací. Konferenci předcházel společenský večer, konaný ve středu večer, 12. dubna 2017. Konference a společenský večer se konala v reprezentativních prostorách hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze. 

Stavět a provozovat velmi kvalitně je jedna z cest, jak zajistit trvale udržitelný rozvoj vodárenské infrastruktury. Při plánování rozvoje a obnovy, přípravě investic, výstavbě a následném provozu a údržbě zařízení je třeba myslet na dlouhé roky dopředu, tak aby se investice maximálně zhodnotila. Na konferenci se hledali odpovědi na otázky, co jsou faktory ovlivňující životnost vodovodů a kanalizací a jak zajistit správnou obnovu infrastruktury. 

Odborný program konference zahájí předseda CZWA, pan doc. Ing. David Stránský, PhD.

 

Odborný program konference:

Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí: Financování VaK z prostředků EU

Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství: Problematika obnovy vodovodů a kanalizací z pohledu Ministerstva zemědělství,

Mgr. Hana Romanová, Ministerstvo pro místní rozvoj: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho vliv na problematiku vodovodů a kanalizací

Ing. Peter Ďuroška, Podtatranská vodárenská společnost, a.s.: Obnova vodovodů a kanalizací

Ing. David Votava, SVS, a.s.: Přiměřená obnova – zkušenosti z přípravy a plnění plánu financování obnovy

Ing. Pavol Pelikán, Enviroline, s.r.o., Košice: Faktory ovlivňující životnost úpraven vody

Ing. Zbyněk Skyba, Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.: Faktory ovlivňující životnost ČOV

Ing. Roman Badin, MBA, Mgr. Jiří Paul, MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.: Provoz a obnova dálkového vodovodu

Ing. Tomáš Žitný, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.: Vliv způsobu obnovy vodárenských objektů na jejich životnost a kvalitu vody

Ing. Peter Krejčí, Duktus litinové systémy s.r.o.: Korozní odolnost trub z tvárné litiny v agresivním horninovém prostředí a proti vlivu bludných proudů

Ing. Markéta Mazlová, Trasko, a.s.: Podmínky pro min. 50 letou živnost oprav kanalizací pomoci CIPP technologií

Ing. Marián Guliš, REHAU s.r.o., Kanalizační šachty z plastu alebo betonu?

ŽOVI2_170323_Titul.jpg

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz