Aktuality

V Jihlavě proběhla prezentace produktů systému TVR T při rekonstrukci uliční vpusti v ulici Rudolfa Havelky

Vytisknout
( 0 )
Zobrazení: 8443

(Praha, 12. 7. 2016) – Dne 2. 6. 2016 proběhla prezentace rekonstrukce uliční vpusti v Jihlavě, v ulici Rudolfa Havelky. Prezentace se účastnili zástupci společnosti Aquion, s.r.o. distributora předváděného systému v České a Slovenské republice, zástupci výrobce, polské společnosti EW Invest, a zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Společnost Aquion, jako český distributor polského výrobce systému plastových vyrovnávacích a roznašecích prstenců, firmy EW Invest, organizovala prezentaci systému TVRT. Systém TVRT nabízí plastové prstence, které slouží jako plnohodnotná náhrada za prstence betonové, a je certifikován pro dopravní zatížení třídy D400. Prstence se používají pro výstavbu zhlaví a rektifikaci výšky a sklonu kanalizačních poklopů a uličních vpustí a zajišťují podstatně vyšší životnost komunikace okolo poklopů a vpustí, za současného snížení nákladů na výstavbu a opravy a zrychlení výstavby. Systém je také šetrný k životnímu prostředí a pomáhá také šetřit zdraví pracovníků, kteří poklopy a vpustě osazují nebo opravují. Použití těchto prstenců eliminuje známé problémy s životností komunikací okolo poklopů a vpustí, které jsou spojené zejména s ukládáním do nepružného betonu v netuhé komunikaci.

Pro prezentaci rekonstrukce, za použití vyrovnávacích prstenců, byla zvolena uliční vpusť ve velmi špatném stavu, v ulici R. Havelky v Jihlavě, viz Obrázek 1. Vrchní část uliční vpusti byla v předstihu připravena, tj. byly odstraněny rozbité části původních betonových prstenců a byla odstraněna část povrchu vozovky okolo vpusti, viz Obrázek 2.

Průměr betonových skruží rekonstruované vpusti je 450 mm. Rozměr čtvercového rámu na poklop je 610 mm a rozměr poklopu 510 mm. Pro opravu vpusti byly zvoleny prvky: T1K 500/9/22 – Prstenec pro vyrovnání sklonu o vnitřním průměru 500 mm a sklonem 9-22 mm, T1 500/100 – Vyrovnávací prstenec pro rektifikaci usazení vpustí a podpůrná struktura pro adaptéry, dále adaptér TX 765/500 pro přizpůsobení výšky na prstenci T1 500/100 a nakonec čtvercový nastavovací prvek T6 IT 5050.15-50 s vnitřní délkou 500 mm.

Prezentace probíhala „naživo“, formou rekonstrukce uliční vpusti, s přednáškou ředitele společnosti Aquion, s.r.o, Ing. Lubomíra Macka, CSc., MBA., který zároveň po celou dobu rekonstrukce pohotově odpovídal na dotazy všech účastníků.

Produkty systému TVRT mají své stálé odběratele v České republice a počet zákazníků se od jeho uvedení systému na trh v roce 2013 stále rozšiřuje. Systém TVR T je nákladově efektivní. Jedná se o bezpečné a především trvanlivé řešení rekonstrukce, které se vyznačuje několikanásobně vyšší odolností proti mrazu, solím a dynamickými účinky dopravy v porovnání s prvky betonovými. Cílem společnosti Aquion je pomoci zajistit dlouhodobou životnost komunikací v České a Slovenské republice.

AQ vpust spatnaObrázek 1 – Uliční vpust ve velmi špatném stavu před rekonstrukcí (ulice R. Havelky, Jihlava) Netěsnosti okolo vpusti umožňují zatékání srážkových vod do konstrukce vozovky. Vozovka je oslabená zejména v pásu okolo obrubníku směrem po spádnici, což urychluje degradaci dalších částí vozovky.

AQ vpust upravenaObrázek 2 – Uliční vpust připravená pro rekonstrukci pomocí systému TVR T

AQ aplikace prstencuObrázek 4 - Aplikace plastových prstenců kolem nafukovacího bednění

AQ mereni sklonuObrázek 5 - Porovnání sklonu prstenců se sklonem vozovky

AQ vyrovnani betonObrázek 6 – Vyrovnání  vrchní části tělesa vpusti rychle tuhnoucím betonem

AQ tmelObrázek 7- Nanášení tmelu pro slepení jednotlivých prstenců

AQ vyjmuti bedneniObrázek 8 - Po ztuhnutí betonu se může odstranit nafukovací bednění

AQ vnitrek vpustiObrázek 9 - Pohled na vnitřní část vpusti po zaschnutí betonu a odstranění bednění - všechny části perfektně navazují

AQ foto zucastnenychObrázek 10 - Foto zúčastněných, zleva: dva zástupci firmy EW Invest, dva zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ředitel společnosti Aquion

Poptávkový formulář
Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím.