Aktuality

Seminář o programu SiteFlow

Vytisknout
( 0 )
Zobrazení: 9786

Přemýšlíte jak si ulehčit život a ušetřit práci při projektování vodovodů, kanalizací a dalších sítí?

Navštivte seminář o programu SiteFlow® pořádaný 4. 6. 2015 od 10:00 v Praze.

Program SiteFlow® je určený pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů, kanalizací a dalších sítí. Pracuje s řešením, které je založené na modelu. To znamená, že sestavíte model projektované sítě a z něho vygenerujete výkresy a tabulky pro projektovou dokumentaci. Díky tomu projektant ušetří mnoho práce a může pracovat rychleji. Změny v dokumentaci pak představují pouze zlomek práce oproti řešení bez modelu.

Použitím programu SiteFlow docílíte úspory při tvorbě výkresové dokumentace a dalších příloh, zlepšíte její kvalitu a tím dojde také ke snížení nákladů na projektování. Projektování je založené na digitálním modelu terénu a modelu sítí. Při ověřování správnosti návrhu můžete využít náhledy na situaci, podélné profily, příčné profily a funkci návrhu můžete ověřit simulačními výpočty Program SiteFlow můžete využití také pro plánování rozvoje sítí a pro ověřování správnosti navržených opatření.

Jak program SiteFlow funguje?

Při projektovaní začínáte vytvářením modelu sítě. To se zúročí v automatickém vytváření výkresové dokumentace – přehledných a podrobných stavebních situací, situací vytyčovacích bodů, podélných profilů ve formátu DXF a výkazů výměr. Změny dokumentace jsou jednodušší a rychlejší. Tento způsob projektování snižuje možnost vzniku formálních chyb. Úpravy a opravy v modelu sítě se promítají do výsledné dokumentace bez nutnosti další práce. Editaci modelu můžete realizovat v situaci, v podélném profilu a v datových tabulkách. Zásluhou digitálního modelu terénu, který je součástí SiteFlow, můžete projektovat v 3D prostoru obyčejným kreslením čar modelu. Údaje o výškách terénu získáváte z digitálního modelu terénu. Niveletu potrubí můžete upravovat v podélném profilu. Dále můžete využít práce s polygonovou topologií, kde je možné čísla pozemků a dalších jejich atributů automaticky zobrazovat ve výkresech podélných profilů a exportovat do seznamů dotčených pozemků. U výpočtů kanalizací můžete polygony využít pro stanovení parametrů povodíček. Webové mapové služby umožňují využívat online rastrové mapy jako podklad pro projektování. Nově jsme SiteFlow doplnili o práci se vzorovými příčnými profily včetně skladby vrstev komunikace.

Další možnosti, které Vám mohou pomoci usnadnit projektování, přináší SiteFlow® díky integrovanému simulačnímu modelování vodovodů a kanalizací. Při projektování gravitačních kanalizačních sítí můžete využít přímo integrované součtové a Máslovy metody výpočtu a zobrazování kapacitních průtoků, rychlostí a hloubek.

Potřebujete vodovodní a kanalizační sítě přepočítat? Pak pro vodovodní sítě využijete výpočty ustáleného a časově pomalého proměnného stavu včetně výpočtů kvality vody a možnosti propojení v reálném čase s dispečerským systémem. Chcete si usnadnit provozování vodovodních sítí? Pro provozní účely je určen modul Vodovod On-line, což je rozšíření o propojení na dispečink s výpočty v reálném čase, s cílem proaktivního řízení díky prognóze chování vodovodu v příštích 24 hodinách. A v případě kanalizace můžete pracovat s hydrodynamickými výpočty uzavřených i otevřených kanálů včetně výpočtů kvality vody. Budete přepočítávat vliv odlehčení vody za dlouhodobé období na kvalitu vody v recipientu? Uspořte díky modulu Výpočtů historických dešťů. Budete pro účely simulačního modelování načítat data z GISu? Nově jsme přidali funkce, které ulehčují kontroly rozsáhlých dat importovaných z GISu.

Program SiteFlow vám umožní projektovat rychleji a snadněji. Usnadněte si i Vy život a využijte všech možností, které program SiteFFlow nabízí. Bude to například znamenat, že už nebudete muset tolik kontrolovat výskyt odlišností v jednotlivých částech projektové dokumentace, které vznikly změnami v průběhu projektování.

Myslíte si jako my, že ceny za projekční služby jsou čím dál nižší a je obtížné mít dobrou produktivitu práce? Pak využijte program SiteFlow a buďte výkonější. Přijeďte se seznámit nebo vyzkoušet program SiteFlow® a staňte se jeho spokojenými uživateli. Naši projektanti si s Vámi vymění vlastní zkušenosti s používání softwaru při každodenním projektování. Při projekčních pracích Vám software SiteFlow® pomůže ušetřit mnoho času, rychle zapracovat jednotlivé změny a zvýšit kvalitu projektové dokumentace. Více času můžete věnovat inženýrské činnosti či vyhledávání dalších projektů.

Datum a čas:     čtvrtek 4. června 2015, 10:00-13:30
Místo:         Aquion, Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Cena:        1 000 Kč včetně DPH.

V případě, že chcete zaslat podrobný katalog programu SiteFlow®, dejte nám vědět, rádi vám ho obratem zašleme e-mailem.

Chcete si usnadnit projektování trubních sítí? Přihlaste se na seminář na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a pořiďte si software SiteFlow®.

Poptávkový formulář
Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím.