Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíPřemýšlíte jak zjednodušit, zrychlit a zkvalitnit projektování a simulační výpočty vodovodů a kanalizací?
 
Zveme Vás na představení programu SiteFlow 7. února 2013 v Ostravě
 
Program SiteFlow je určený pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací. Jedná se o řešení založené na modelu. To znamená, že při projektování věnujete víc pozornosti přípravě datového modelu sítě, což se vrátí v automatické tvorbě výkresové dokumentace- situací, podélných profilů ve formátu DXF a výkazu výměr, v snadnějších změnách dokumentace a rychlejší opravě chyb. Úpravy a opravy v modelu sítě se promítají do výsledné dokumentace bez nutnosti další práce. Editaci modelu můžete provádět v situaci, v podélném profilu a v datových tabulkách. V případě, že potřebujete vodovodní a kanalizační sítě přepočítat, v případě vodovodní sítě využijete výpočty ustáleného a časově pomalu proměnného stavu včetně možnosti propojení v reálném čase s dispečerským systémem. V případě kanalizace využijete hydrodynamických výpočtů uzavřených i otevřených kanálů.  SiteFlow využijete i pro správu infrastruktury, správcům sítí přináší neocenitelné údaje díky plnohodnotné práci v prostoru. Díky digitálnímu modelu terénu můžete projektovat ve 3D pouhým kreslením čar modelu. Mezi novinky patří práce s polygonovou topologií, kdy lze čísla pozemků a další jejich atributy automaticky zobrazovat ve výkresech podélných profilů, WMS služby, které umožňují využívat online rastrové mapy a SiteFlow online, rozšíření o propojení na dispečink v reálném čase s cílem usnadnění provozu vodovodu. U výpočtů můžete také využít citlivostní analýzy a u kanalizací výpočty historických dat. Přijďte se se SiteFlow seznámit, pomůže Vám ve Vaší práci.
 
Datum a čas: čtvrtek 7. února 2013, 9:30-13:00 s přestávkou 11:00-11:30
Místo: Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, pavilon A, číslo učebny LPA211, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba
 
Srdečně Vás zveme.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz