Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíPokud si budujeme vodovodní přípojku, máme několik možností umístění vodoměru – do nemovitosti, nebo do vodoměrné šachty mimo nemovitost. Umístění vodoměrné šachty mimo nemovitost se nám zdá jako vhodnější. Dále se můžete rozhodovat mezi velkou, vleznou, vodoměrnou šachtou a malou vodoměrnou šachtou,do které se nevstupuje. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých možností?

Nevýhodou a zároveň výhodu instalace vodoměru do nemovitosti je to, že hlavní domovní uzávěr je umístěn v objektu. V případě, že dojde k poruše nebo zamrznutí části přípojky před tímto uzávěrem, musíte volat provozovatele, aby vám zavřeli zemní uzávěr zemi na odbočce přípojky z vodovodního řadu. Dále vám do nemovitosti budou vstupovat odečítači či montéři při pravidelné výměně vodoměru.

Celkové náklady

Celkové náklady po celou dobu životnosti jsou většinou nižší u malých vodoměrných šachet, do kterých se nevstupuje. Malé šachty představují menší stavební náklady, menší výkopy, náklady na odvoz výkopku, na manipulační techniku, menší zábor povrchu, do šachty nevstupujete. To i s o něcovyšší pořizovací cenou sériově vyráběných malých vodoměrných šachet znamená vcelku nižší celkové náklady na výstavbu vodoměrné šachty.

Vodotěsnou či nevodotěsnou šachtu?

Další otázkou je, zda postavit vodoměrnou šachtu vodotěsnou, jak to doporučuje norma, nebo naopak ji udělat směrem dolů otevřenou. Nevýhodou vodotěsné šachty je to, že se v ní shromažďuje voda po provedení instalačních prací, nebo v případě zatékání zvenku.


V případě, že v zimě dojde k zmrznutí této vody, může to způsobit porušení této šachty a k popraskání konstrukce šachty. K popraskání konstrukce může dojít také vnějším zemním tlakem, kdy svařovaná či lepená šachta může prasknout ve svém nejslabším místě. V případě vodotěsné šachty musí být šachta zajištěna proti vyplavání vztlakem vody a to i tam, kde se hladina podzemní vody nevyskytuje. Výhodou vodotěsné šachty je to,že vidíte,že se v ní drží voda, což je znak netěsnosti potrubní instalace, nebo dochází k prosakování podzemní či srážkové vody.

Obr. 1 Pohled do vodotěsné šachty

Šachty, které nejsou vodotěsné, mají ve spodní části otvory, nebo jsou úplně otevřené směrem dolů. Otvory umožňují odtéct vodě z šachty, eliminují případný vztlak, a pokud je šachta otevřená ve dně v celé ploše, pomáhá v zimě chránit prostor šachty a armaturní instalace tím, že do ní přivádí zemní teplo z větší hloubky.

Velkou nebo malou vodoměrnou šachtu?

Ve vodoměrné šachtě je umístěn hlavní uzávěr vody, pomocí kterého může uživatel nemovitosti zastavit přítok vody v případě jakýchkoliv oprav či problémů s vodou. Na tuto otázku je potřeba se dívat dlouhodobě.


Dokud jsme plni sil a šachta je nová, dokážeme si představit, že pro uzavření vody do nemovitosti do šachty sestoupíme a opět vylezeme. V souvislosti se stárnutím šachty a tím, jak člověk stárne, bude stále obtížnější vlézt do šachty v případě potřeby uzavřít vodu.
Proto doporučujeme a dáváme přednost instalaci malých vodoměrných šachet, do kterých se nevstupuje a které můžete obsluhovat zvenku. Přesto, že si k obsluze uzávěru musíte kleknout nebo lehnout, je to rychlejší a snazší, než když musíte do šachty vlézt a vylézt.

Obr. 2 Vodoměrná šachta Aquion Danwell – zateplená šachta se standardní vodoměrnou soupravou je vhodná pro všechny provozovatele.

Závěr

Vodoměrnou šachtu instalujete jednou za život, vyplatí se proto přemýšlet o vhodném řešení, prostorově úsporném a takovém, které vám bude sloužit nejen nyní, ale také za mnoho let.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz