Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíDne 6. 12. 2010 bylo Státním zdravotním ústavem potvrzeno splnění hygienických požadavků námi distribuovaných dezinfekčních technologií pitné vody Microclor a MIOX. Obě technologie splňují požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., Vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb. a normou ČSN EN 14805 (75 5897) a není námitek proti jejímu použití k dezinfekci pitné vody.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz