Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


 

GIS MODEL

Jste malý nebo střední provozovatel nebo vlastník vodovodů a kanalizací nebo jiné inženýrské sítě a hledáte cesty, jak si ulehčit správu majetku a jeho provoz? Máme pro Vás řešení založené na modelu: SiteFlow®.

Modelové řešení programu SiteFlow® v oblasti vodního hospodářství a plynovodních sítí umožňuje provozovateli přehlednou a inteligentní správu dat v prostoru.

GIS model sítě může vznikat přímou potřebou provozovatele, nebo jako návaznost na projekční práce, resp. práce na simulačním modelu v software SiteFlow®. Efektivní vlastností softwaru je propojení s jinými GIS systémy např. s vodohospodářským technickým informačním systémem eVaK v_2012 od společnosti Aquion s.r.o.

Databáze popisných knihoven, např.

Materiálů potrubí

Příčných profilů

Podélných profilů

Objektů

Značek typů objektů

Pokročilé zobrazování

Popisem, barvou nebo velikostí

Uživatelsky definovatelné škály legend pro zobrazování, diskrétní i spojité

Tvorba charakteristických profilů pro zobrazení

Ukládání vybraných pohledů situace

Zobrazování odběrných míst včetně velikosti odběrů v adresních bodech

Vkládání zaměření skutečného stavu potrubí a přípojek ve formátu *.dxf

Zobrazování podélných profilů

 

GIS model

Pracovník v GIS provozu má k dispozici funkce zabezpečující časovou efektivitu práce

Funkce pro hledání a kontrolu dat

Importování a propojení fotodokumentace k libovolnému místu na síti

Připojení a zobrazování potřebné dokumentace v prostředí programu

Import a export dat o síti z/do formátů *.dxf, *.txt, *.xls nebo *.tin

Tisky nastavených výřezů situace

Pro GIS model jsou doporučené tyto doplňkové moduly

WMS – webové mapové služby

Online připojení k veřejným mapovým službám

Bezplatný přístup k široké škále tematických map

Polygony – interaktivní katastrální mapa

Propojení s podélným profilem

Analýza vztahu parcela vs. síť

GIS model

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz