Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Plány obnovy vodovodů a kanalizací pro BVS a.s.

Zadavatel:     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovensko
Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          06/2008-04/2009

Velcí provozovatelé vodovodů a kanalizací naráží na průběžné stárnutí své infrastruktury. Aby zajistili zásobování vodou obyvatelstvu a odvádění splaškových a srážkových vod z území měst, znamená to, že musí průběžně investovat značné množství finančních prostředků do oprav, obnovy, rekonstrukce své infrastruktury. V rámci tohoto projektu jsme zpracovali plány financování obnovy vodovodů a kanalizací v působnosti Bratislavské vodárenské spoločnosti, a.s. Při sestavení plánů financování obnovy jsme zpracovali data o všech objektech – zdrojích vody, úpravnách vody, vodojemech, čerpacích stanic vodovodu, čerpacích stanic kanalizace a čistíren odpadních vod. Trubní infrastruktura byla zastoupena výběrovým vzorkem potrubí ve třech rozsáhlých čtvrtích Bratislavy: v centru ve Starém meste, Karlova Nová Ves a Podunajské Biskupice. Tato data obsahovala základní technické parametry včetně roku výstavby a v případě náročnějších nebo novějších objektů byla rozčleněna až na části objektů. Na tomto základě pak byly sestaveny různé varianty Plánu financování obnovy na 30 let dopředu. Součástí práce byla také rešerše dostupných podkladů z celého světa a návrhy možné metodiky pro objektivnější hodnocení stavu infrastruktury.

Cílem naší práce bylo sestavit různé scénáře Plánu financování obnovy.

Soupisky potrubí podle stáří

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz