Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Manipulační a provozní řád Horního a Dolního rybníka v Bašt

Zadavatel:     Obec Bašť
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340,
Termín:            10/2013

Cílem bylo vypracovat pasport a následně manipulační a provozní řády Horního a Dolního rybníka v obci Bašť. Pasportizaci předcházelo geodetické zaměření hráze, objektů a zátopy v S-JTSK a BPV. V rámci manipulačních řádu byly vypočteny konzumpční křivky objektů a sestrojeny charakteristické čáry nádrží. Součástí prací bylo posouzení rybníků na N-leté vody.

Mnipulační a provozní řád rybníků v Bašti

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz