Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Sedimentační přehrážky a stabilizační práh na Bojanovickém potoce

Zadavatel:     Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340,
Termín:           2012

Cílem bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu sedimentační přehrážky na Bojanovickém potoce a stabilizačního prahu na LP Bojanovického potoka. Součástí dokumentace bylo zpracování podkladů pro ohlášení a následné povolení k odtěžení sedimentů ze dvou stávajících retenčních přehrážek na Bojanovickém potoce. Pro podporu této akce, byla zpracovaná i studie splaveninového režimu v povodí Bojanovického potoka.

Retenční přehrážka byla navržena z kamenného zdiva – neopracovaných kopáků s nerovnostmi do 3 cm na cementovou maltu. Geometrické rozměry přehrážky výška 2,5 m, šířka přehrážky v koruně 1,2 m, v úrovni základové spáry 2,3 m, pro provádění M-denních průtoku bylo navrženo 7 obdélníkových otvorů v různých výškových úrovních, objem retence 345 m3. Součástí byly hydrotechnické výpočty a výpočty stability přehrážky proti překlopení a posunutí.

Stabilizační práh byl navržen z lomového kamene do betonu. Konstrukční výška prahu činí 0,25 m, délka 8,1 m a šířka 0,5 m. Práh bude stabilizovat niveletu toku o sloně 11 %. Z důvodů zvýšení životnosti příčné stavby jsme navrhli na povodní straně konstrukci malého skluzu délky 4,86 m se sklonem 1:5.

Projekt přehrážek na Bojanovickém potoce

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz