Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Terénní úpravy Zámeckého parku v Mimoni

Zadavatel:     Obec Mimoň
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          9/2013

Projekt řešil terénní práce v Zámeckém parku v městě Mimoň. Úpravy řeší odvodnění centrální louky v Zámeckém parku a to vyčištěním stávajících odvodňovacích kanálů a rozprostřením zeminy na podmáčené plochy v severní části parku tak, aby došlo k vyrovnání nepřístupných a podmáčených ploch. Vyrovnaný terén byl vysvahován tak, aby voda gravitačně odtékala do tůně, jejíž návrh je součástí projektu. Vytvořením této tůně vznikl nový biotop pro drobné obojživelníky a hmyz. Součástí projektu je pročištění stávajícího kanálu k umělé studánce, dvou stávajících propustků a revitalizování odtokového kanálu až po řeku Ploučnici. Trasa odtokového kanálu je rozvlněna a tím prodloužena o 10 m. V projekty byla řešena studie mostku vedoucího přes centrální část tůně.

Projekt terénních úprav parku

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz