Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Závlahový systém pro fotbalové hřiště TJ Jiskra Mimoň

Zadavatel:     TJ Jiskra Mimoň
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:           1/2012

Projekt řešil zavlažování plochy fotbalového hřiště v severní části města Mimoň a napojení šaten u hřiště na zdroj pitné vody. Součástí projektu byla výstavba vrtané studny, která má sloužit jako zdroj užitkové vody. Studna bude sloužit jako zdroj vody pro závlahu hřiště. Její hloubka dosahuje 30 m a v hloubce 28 m pod terénem bude osazeno čerpadlo. Samotná závlaha fotbalového hřiště se skládá z 3 hlavních větví z HDPE DN 50 o celkové délce 345,6 m. Z hlavních větví vede celkem 16 větví vedlejších z HDPE 40 o celkové délce 621,2 m. Celý závlahový systém čítá 28 postřikovačů Rain Bird z řady FALCON 6504 – 16. Vodovodní přípojka je navržena z PE 100 RC PROTECT DN 32 a je na ní osazena vodoměrná šachta Aquion Danwell. Součástí projektu byla inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení na všechny části projektu.

Navržení závlahového systému

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz