Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


AQ sachty srovnani1Sortiment

Tepelná izolace

Vodotěsnost

Provnání nákladů na výstavbuVodoměr

Nosnost poklopů

Typ šachty

Vodovodní přípojka

 

 


 

Sortiment

Vodoměrná šachta slouží jako schránka k umístění vodoměru. Dodáváme betonové a plastové vodoměrné šachty. Betonové šachty dodáváme pro dopravní zatížení D400, B125 a A15.

         - půdorysný rozměr 90 x 120 cm.

         - vnitřní průměr 120 cm.

Jedná se tedy o poměrně velké vodoměrné šachty. Tomu odpovídají i vyšší ceny. Pokud chcete ušetřit, nebo máte pro vodoměrnou šachtu málo místa, dodáváme menší plastovou vodoměrnou šachtu.

         - průměr cca 60 cm, výška 115 cm

         - umožňuje montáž vodoměru do běžné vodoměrné soupravy

Při rozhodování, jakou vodoměrnou šachtu vybrat, je důležitá životnost šachty, ochrana vodoměru proti zamrznutí, snadnost a rychlost výstavby vodoměrné šachty a montáže vodoměru a přiměřená cena. Z naší nabídky proto doporučujeme vodoměrnou šachtu Aquion Danwell. Do tohoto typu plastové šachty lze namontovat libovolný vodoměr do stavební délky 190 mm (výjimečně 225 mm).

Porovnání velikostí šachet 

porovnání šachet

Tepelná izolace 

Každá vodoměrná šachta musí být dobře tepelně zaizolovaná, aby se zabránilo promrznutí vodovodního potrubí v blízkosti šachty a zamrznutí vody ve vodoměru. Z tohoto hlediska je nejlépe vybavena vodoměrná šachta Aquion Danwell, ve které je tepelná izolace ukryta v konstrukci šachty z polyetylénu. 

Vodotěsnost

V některých případech se můžete setkat s tím, že vlastník nebo provozovatel lpí na vodotěsných vodoměrných šachtách. V podstatě kopírují článek z ČSN z doby, kdy nebyly s vodoměrnými šachtami velké zkušenosti. Praxe naopak ukazuje, že jsou vhodné konstrukce, které jsou směrem dolů otevřené. Velký otvor směrem dolů vodoměrné šachty Aquion Danwell pomáhá sbírat teplo ze země a tím šachtu v chladném období ohřívá, šachtu drénuje a zároveň umožňuje kolísání hladiny podzemní vody bez nutnosti šachtu zajistit proti vztlaku. U betonových šachet doporučujeme vybudovat otvor ve dně s drenáží, aby případná voda z instalace mohla volně odtékat.

Obdobně, požadavek na minimální velikost vodoměrné šachty 900 x 1200 mm je z období, kdy se šachta betonovala nebo vyzdívala z cihel a byl v ní potřeba prostor pro zedníka pro její výstavbu a do níž vstupoval také vodárenský montér. S předem vyráběnými malými šachtami již tato vnitřní velikost ztrácí opodstatnění. Naopak to, že se do šachty nemusí vstupovat, znamená pro pracovníky provozovatele úsporu času a personálu a zlepšení podmínek BOZP.

Pokud plánujete koupi vodoměrné šachty, doporučujeme vodoměrnou šachtu odolnou proti mrazu - Aquion Danwell. Šachta Aquion Danwell jednoduché konstrukce se skládá z velmi malého počtu dílů, je nenáročná na přepravu a pro usazení je potřeba jen malý výkop a následné napojení na potrubí. 

V případě, že si nejste zcela jistí, jakou vodoměrnou šachtu pořídit, vodoměrná šachta Aquion Danwel je správná volba. Pokud nemůžete využít malou plastovou vodoměrnou šachtu, pak můžete u nás nakoupit vodoměrné šachty betonové, v provedení v souladu s dopravním zatížením nad povrchem šachty.

Vodoměr

Pro správný výběr vodoměrné šachty z naší nabídky potřebujete vědět, jaký vodoměr používá Váš provozovatel na přípojky a podle toho objednat šachtu:

1. Umožňuje-li váš provozovatel vodovodu instalovat malé plastové vodoměrné šachty, pak:

Pro všechny stavební délky přípojkového vodoměru až do délky 225 mm využijte vodoměrnou šachtu Aquion Danwell. Jedná se o kvalitní vodoměrnou šachtu, nejlepší z naší produkce, velmi dobře zateplenou, do které je možné instalovat běžnou vodoměrnou soupravu přesně podle standardů Vašeho provozovatele vodovodu.  Při objednávce vodoměrné šachty Aquion Danwell Vám můžeme dodat také vodoměrnou soupravu vyrobenou podle specifikace Vašeho provozovatele a rozměrů vodoměru, který používá. Nejčastější rozměry vodoměrné soupravy jsou: stavební délka 190 mm nebo 165 mm pro vodoměr Q 1,5 nebo Q 2,5. Velikost vodoměru ovlivňuje průměr a rozestup závitů vodoměrné soupravy, do kterých se vodoměr montuje.

Budete-li potřebovat, rádi Vám dodáme také vodoměry. Dodáváme vodoměry třídy přesnosti B a C, a to buď mechanické neno vodoměry bez pohyblivých částí, pracující na principu měření rychlosti proudění ultrazvukem.

Potřebujete umístit dva vodoměry najednou?

Středně velká vodoměrná šachta Aquion Danwell je vhodná i pro umístění dvou vodoměrů až do Q 2,5 délky 190 mm. Více vodoměrů lze také nainstalovat do Aquion betonové vodoměrné šachty. Mějte přitom na vědomí, že provozovatelé v České republice nepovolují společnou přípojku pro více nemovitostí. Dva vodoměry mohou sloužit například pro bydlení a živnost nebo druhý vodoměr pro dodávku vody na závlahu.

 2. Vyžaduje-li váš provozovatel instalaci velké vodoměrné šachty s vnitřním půdorysným rozměrem 900 x 1 200 mm, pak je pro vás vhodná betonová vodoměrná šachta.

Tato velmi kvalitní betonová šachta, která je také součástí našeho sortimentu, má vyšší pořizovací a instalační náklady kvůli vyšším nárokům na přepravu a manipulaci. Betonové vodoměrné šachty dodáváme pro třídu zatížení povrchu A, B a D. Pro Prahu a okolí dodáváme betonové kruhové vodoměrné šachty pro třídu zatížení D. U těchto šachet je nutné znát informace o jejich hloubce, o hloubce přípojkového potrubí pro výrobu otvorů ve stěnách šachty. Šachtu dodáváme podle požadavků, včetně průchodek potrubí, vstupního žebříčku. Můžeme dodat i běžnou vodoměrnou soupravu. Objednat můžete také poklop a vyrovnávací prstence systému Aquion TVRT.

Pokud budete informaci o stavební délce a typu vodoměru, ev. o požadavcích na vodoměrnou soupravu znát předem, přestože známe požadavky většiny větších provozovatelů vodovodů, usnadníte a zrychlíte celý postup. Tyto informace Vám také můžeme zjistit a tím vám usnadnit výběr a nákup vodoměrné šachty.

Porovnání nákladů na výstavbu vodoměrné šachty

Obecně platí, že malé vodoměrné šachty, které nabízíme, přinášejí svým uživatelům podstatnou úsporu. Není potřeba specializovaná doprava a zvedací zařízení a výkop pro usazení je malý. Díky tomu podstatně ušetříte. Také pořizovací cena oproti velkým šachtám je nižší. Důležitý je také zábor pozemku, který je u větších šachet velký a často ani neumožňuje pojíždění v jejím okolí, pokud je například z plastu a není pro pojíždění vhodná. 

srvonani cen

Nosnost poklopu

Poklop vodoměrné šachty Aquion Danwell je třídy A, tj. pochozí, s únosností 1 500 kg. Pokud si přejete instalovat šachtu Aquion Danwell do pojízdné komunikace, objednávejte současně poklop třídy B nebo D podle umístění šachty. K šachtě Vám můžeme dodat odpovídající litinový nebo litinovo-betonový poklop a roznášecí prstenec systému Aquion TVR T. To Vám umožní nainstalovat šachtu do libovolného místa podle potřeby.

Aquion betonová vodoměrná šachta 900 x 1 200 mm je vyráběna ve dvou provedeních, s nosností pro zatížení třídy A (prvky označeny A) a třídy B (prvky označeny B), výška šachty je volitelná v násobcích 250 mm. Kruhovou betonovou šachtu o vnitřním průměru 1 200 mm, pro třídu zatížení D dodáváme v Praze a okolí. Obdélníkovou betonovu šachtu pro zatížení třídy D, o rozměrech 900 x 1 200 mm dodáváme na jižní Moravě. Těžké vodoměrné šachty pro třídu zatížení D je možné instalovat i do komunikací pojížděných těžkými nákladními vozidly.

Kdo rozhoduje o typu vodoměrné šachty?

O typu vodoměrné šachty rozhoduje vlastník nemovitosti. Vodoměrná šachta musí umožnit nainstalovat typ vodoměru, který dodává vlastník vodovodu. Přesto doporučujeme zkonzultovat typ vodoměrné šachty s Vaším provozovatelem vodovodu.

Projekt vodovodní přípojky

Nemáte-li ještě k dispozici projekt vodovodní přípojky, můžete se na nás obrátit, vyhotovíme Vám podle potřeby nejen projekt vodovodní přípojky, ale také i přípojky plynovodní, kanalizační nebo sítě NN. Současně vám můžeme naprojektovat domovní čistírnu odpadních vod, zařízení na využití, retenci anebo vsakování dešťové vody, závlahu zahrady apod. Pokud si budete přát, zařídíme Vám projekt včetně projednání u dotčených subjektů až po podání žádosti o územní souhlas. Také Vám můžeme naprojektovat a projednat libovolné prodloužení vodovodů, kanalizací, plynovodů, vedení NN a pod.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz