Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Tx Adaptéry a doplňkové prvky

daptéry

  • TX 425 Adaptér na roznášecí kónus T3 425 pro zvětšení podpory poklopu
  • TX 4052 10a Adaptér, distanční prstenec pro plastové šachty dle DIN 4052
    a pro plastové vpusti
  • TX 4052 10b Adaptér pro hranaté plastové vpusti dle DIN 4052 10b
  • TX 635 80 Adaptér pro plovoucí poklopy

Adaptér TX 425 je určen k instalaci na roznášecí prstenec T3 425/200 tak, aby se zmenšil průměr otvoru a zajistila se větší ochrana šachty nebo uliční vpusti průměru DN 425. Použití adaptéru usnadňuje instalaci zhlaví šachty nebo vpusti v chodníku. Adaptéry vyrobené dle DIN 4025 10a a 10b slouží jako vyrovnávací, roznášecí a tlumící prstence uličních vpustí plastových odvodňovacích systémů. Adaptéry dle DIN 4025 10b dodáváme v plochém a šikmém provedení.

daptéry a doplňkové prvky

TX adaptér pro umístění plovoucích poklopů

Adaptér TX 635 80 je určen pro plovoucí poklopy typu EASY Lock.  Adaptér umožňuje správné umístění poklopu na tělese šachty. Jeho konstrukce zajišťuje těsné spojení se šachtou a vyplňuje prostor mezi tělem šachty a asfaltovým povrchem vozovky.
Navíc systém umožňuje použít šikmé vyrovnávací prstence T1K 625/30/60 a T1K 600/9/22, které umožní správné přizpůsobení šachty k podélnému a příčnému sklonu vozovky.

TX adaptér pro umístění plovoucích poklopů

Katalog ke stažení zde

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz