Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Roznášecí prstence a konusy

  • T3 315 Roznášecí kónus pro plastové inspekční šachty DN 300 a DN 315 třídy D400
  • T3 315/B125 Roznášecí kónus pro plastové inspekční šachty DN 300 a DN 315 třídy B125
  • T3 400 Roznášecí kónus pro plastové inspekční šachty z hladkého potrubí DN 400 třídy D400
  • T3 400/B125 Roznášecí kónus pro plastové inspekční šachty z hladkého potrubí DN 400 třídy D400
  • T3 425 Roznášecí kónus pro plastové inspekční šachty z korugovaného potrubí DN 425 třídy D400
  • T3 615/700 Roznášecí prstenec pro plastové vstupní šachty z korugovaného potrubí DN 600 třídy D400 jako základ pro litinové poklopy s rámem a kruhové mříže uličních vpustí, případně pro plastový poklop T4 615
  • T3 680 Roznášecí prstenec pro plastové a betonové vstupní šachty DN 600 třídy D400

Pro plastové inspekční šachty

Roznášecí prstence T3 425 a T3 315 třídy D400 jsou využívány pro inspekční šachty malého průměru jako podpora poklopů a uličních vpustí. Prstenec musí být umístěn na srovnané, stabilní spodní konstrukční vrstvě vozovky. Pro přizpůsobení výšky poklopů a uličních vpustí, je možné použít další prvky systému: adaptéry a vyrovnávací prstence T1 500 a T2 500 pro roznášecí prstence T3 425 a vyrovnávací prstence T1320 a T2 320 pro roznášecí prstence T3 315. K dispozici jsou také ve třídě B125.

roznášecí prstence pro inspekční šachty

Roznášecí prstence T3 425, T3 400 a T3 315 s lehkým plastovým poklopem T4 představují estetickou a lehkou alternativu k betonovým poklopům s vysokou životnost a snadnou manipulací. Toto řešení je určeno do všech oblastí se zatížením A15. Plastové poklopy lze zajistit k roznášecímu prstenci vruty se speciální hlavou.

Pro plastové vstupní šachty

Plastové roznášecí prstence T3 615/700 a T3 680 jsou alternativním řešením nahrazující těžké betonové vyrovnávací prstence plastových šachet, které podporují rám litinového poklopu a uliční vpusti v třídě D400. Jsou umístěny centrálně nad šachtou na vyrovnané a zhutněné zemině podle doporučení výrobce šachty.

roznášecí prstence pro plastové vstupní šachty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog ke stažení zde

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz