Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Postup instalace 

V pátek 9. listopadu 2012 proběhla v Praze - Hlubočepy, u křižovatky ulic Högerovy a Machatého prezentace využití plastových vyrovnávacích prstenců 

Na fotografiích lze vidět postup rekonstrukce usazení kanalizačního poklopu na původní kanalizační šachtu.

Na hrubý betonový povrch konusu, resp. posledního betonového prstence byla aplikována vrstva hmoty Calcel Route, která zabezpečila dobré spojení podkladu s prvním zámkovým plastovým vyrovnávacím prstencem DN 615 mm tloušťky 60 mm. Zároveň tato podkladová vrstva zabezpečila vyrovnání sklonu poklopu v příčném směru. Na tento prstenec byly postupně přilepeny tři vyrovnávací prstence: DN 600 mm výšky 15 mm a dva šikmé prstenec DN 600 mm, výška 9-22 mm, které upravily podélný sklon poklopu v komunikaci.

Rám poklopu je určen pro použití do betonu a na spodní straně má obdélníkové nálitky. (Pokud by byl rám poklopu ze spodní strany plochý, bylo by možné ho na poslední vyrovnávací prstenec jednoduše přilepit.)

Na spojení rámu poklopu s posledním prstencem byla opět použita hmota Calcel Route, která vyplnila mezery mezi jednotlivými nálitky.

Další úprava by běžně spočívala ve vyplnění vzniklého otvoru jemným kamenivem, jeho zhutněním a nanesení vrstev asfaltu za studena. Prostor za prstenci byl vyplněn rychletuhnoucí cementovou maltou.

Povrchová vrstva okolo poklopu pro srovnání zhotovena ze dvou materiálů – z asfaltu za studena (zhutněn vibrační deskou), který byl přivezen pracovníky PVK, a.s. a z materiálu Calcel Fill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastové vyrovnávací prstence úspěšně vyzkoušeny i v Domažlicích

Ve středu 21. března 2012 byla úspěšně vyzkoušena instalace vyrovnávacích plastových prstenců na zhlaví šachty poblíž křižovatky ulic Doubova a Sukova v Domažlicích.

Po odstranění porušené staré úpravy zhlaví šachty byl očištěn nepoškozený betonový prstenec s drážkou. Na něj byly postupně položeny čtyři prstence DN 600 mm: jeden tloušťky 30 mm a tři šikmé prstence tloušťky 9/22  mm.

Dva šikmé prstence posloužily k regulaci podélného sklonu, třetí prstenec posloužil pro jemnou regulaci příčného sklonu vozovky. Rektifikace přesné polohy poklopu byla dílem okamžiku.

Dále byla pro kompletaci a utěsnění spodní části poklopu použita dvousložková zálivka na bázi živic Calcel Route. Zbylý prostor byl vyplněn asfaltem za studena Calcel Fill.

Celá úprava byla ponechána bez svrchní krycí vrstvy.

Na úpravu jednoho poklopu stačili dva pracovníci pro manipulaci s poklopem a rámem. Úprava poklopu trvala přibližně 30 minut. 

Podrobnosti o plastových prstencích naleznete zde.

Informace o těsnících a spárovacích hmotách naleznete zde

Katalog ke stažení zde

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz